W MZ zlikwidowano zespół ds. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z nowym zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został on rozwiązany.

„Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń, o których mowa w§ 3, nie później jednak niż z dniem 16 października 2020r. Zarządzenie traci moc z dniem 17 października 2020r. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 29 września 2020 r.” – czytamy w dokumencie.