Zmiany w składzie zarządu American Heart of Poland

Adam Szlachta został powołany na stanowisko prezesa zarządu American Heart of Poland (AHP). Dotychczas pełnił funkcję dyrektora finansowego w zarządzie spółki. Tym samym nowym członkiem zarządu został Piotr Czyż, dotychczasowy dyrektor ds. inwestycji w grupie AHP.

„Podjęliśmy decyzję o zmianach w zarządzie spółki AHP. Powodem tej decyzji są potrzeby związane z przygotowaniem wieloletniej strategii dalszego rozwoju grupy zmierzającej do dywersyfikacji prowadzonej działalności medycznej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zadanie, które stało przed dotychczasowym zarządem, zostało wykonane z powodzeniem. Obecnie, po zakończeniu tego etapu zmian, spółka wchodzi w okres zrównoważonego rozwoju, dlatego stery w firmie przejmują ludzie, których celem będzie zaplanowanie dalszego rozwoju grupy, uwzględniającego dynamiczne zmiany rynku medycznego wywołane m.in. epidemią COVID-19” – komentuje cytowany w komunikacie dr n. med. Zbigniew Czyż, przewodniczący rady nadzorczej AHP.

Adam Szlachta jest związany z branżą kardiologiczną od 2011 roku. Swoje niemal 10-cio letnie doświadczenie w branży medycznej zdobywał zarządzając finansami holdingów medycznych w polskim i międzynarodowym środowisku. Wcześniej realizował projekty w jednej z największych firm konsultingowych działających na polskim rynku. Nowy członek zarządu, Piotr Czyż, do tej pory pełnił stanowisko dyrektora ds. inwestycji w Grupie AHP, a jego głównym obszarem działalności było planowanie i realizacja inwestycji spółki.

„Nominacja na stanowisko Prezesa Zarządu to dla mnie duże wyzwanie, któremu postaram się sprostać. Obecnie został skutecznie zakończony pierwszy etap transformacji w firmie, który przeprowadzono w zdecydowany i sprawny sposób. Celem, jaki stawiamy przed sobą obecnie jest wprowadzenie strategii fundamentalnego rozwoju grupy poprzez wzrost i dywersyfikację działalności medycznej, rozwój organiczny a także akwizycje. Okoliczności związane z pandemią COVID-19, z jakimi się mierzymy są z pewnością dużym wyzwaniem dla realizacji tych planów, ale jestem przekonany, że kompetencje, doświadczenie i determinacja obecnego zarządu poprowadzi grupę w kierunku zrównoważonego wzrostu” – komentuje nowy prezes Adam Szlachta.

Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, która powstała blisko 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski.