Świadczenia farmaceutyczne w ramach opieki farmaceutycznej powinny być rejestrowane, żeby nie było nadużyć związanych z wyłudzaniem pieniędzy od płatnika publicznego, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oczywiście od pacjenta – ocenił Artur Łakomiec, prezes Gemini Polska w rozmowie z ISBnews.TV.

Poza tym – jak podkreślił Łakomiec – potrzebne są szkolenia dla farmaceutów od momentu, kiedy już w świetle prawa będą mogli zająć się opieką nad pacjentami.

„Zmieniają się technologie medyczne, zmienia się farmakoterapia oraz technologie informatyczne. Poza tym trzeba płacić za efekty a to będzie możliwe tylko wtedy, gdy będzie rejestracja świadczeń i przepływ informacji pomiędzy lekarzem, farmaceutą i pacjentem” – dodał prezes Gemini Apteki.

Uwarunkowania demograficzne, niedobór kadr medycznych, niedostosowanie zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych do wielkości środków na system ochrony zdrowia w Polsce oraz zwiększona zapadalność na choroby cywilizacyjne, w tym przewlekłe, powodują, że Polska jest wciąż na szarym końcu pod względem kondycji zdrowotnej społeczeństwa i dostępu do opieki medycznej. Problemem jest też nieprzestrzeganie zaleceń terapii przez pacjentów oraz profilaktyki. W tych obszarach wykorzystanie potencjału farmaceutów jest najwyższą koniecznością. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu na temat opieki farmaceutycznej w Polsce, opracowanego przez kancelarię DZP. Partnerem raportu jest Gemini Polska.

Według długoterminowych prognoz demograficznych, w najbliższych latach będziemy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Szacuje się, że osoby 65-letnie i starsze w 2030 będą stanowiły co najmniej 20% ludności. Dodatkowo, w Polsce aż 8,5% mieszkańców Polski deklaruje niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych (dane z 2018 roku) – to znacznie więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej (3,6%). Stan zdrowia naszego społeczeństwa jest gorszy niż większości Europejczyków. Rośnie potrzeba wskazania rozwiązań, które poprawiłyby efektywność systemu ochrony zdrowia, a przez to przełożyły się pozytywnie na poprawę stanu zdrowia Polaków. Skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych sposobów przeciwdziałania jej niewydolności w naszym kraju.

Pacjenci w Polsce już teraz mają problemy z dostępnością do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalistów, a często, w szczególności w przypadku osób chorych przewlekłe, wizyta związana jest tylko i wyłącznie z wypisaniem leków. Farmaceuci wspierając lekarzy w skuteczności terapii i prostych poradach wpłynęliby na skrócenie kolejek do lekarzy.

Takie rozwiązanie funkcjonuje między innymi w Holandii i Szwecji, gdzie opieka farmaceutyczna funkcjonuje od wielu lat i jest integralną częścią systemów ochrony zdrowia, a jej zakres wychodzi znacznie poza poradnictwo dotyczące stosowania leków. Farmaceuci prowadzą tam konsultacje dotyczące stosowania produktów leczniczych, ich dawkowania, sprawdzają również konflikty lekowe preparatów, które są przepisywane przez lekarzy różnych specjalizacji, przy czym często nie konsultując ich między sobą.

To właśnie farmaceuta sprawdza czy wskazana terapia nie wywoła u pacjenta interakcji i oceni ryzyko działań niepożądanych. Aptekarze często przepisują pacjentom leki w kontynuacji (kolejne recepty), zapewniają pacjentowi także poradnictwo farmaceutyczne w przypadku wypisu ze szpitala, opieki dziennej lub ambulatoryjnej wizyty w szpitalu.

„Na świecie funkcjonują już takie rozwiązania. Na przykład w Holandii apteki wprowadziły przeglądy lekowe wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi pozwalające farmaceutom na reagowanie w przypadku konfliktów lekowych lub konieczności uzupełnienia terapii pacjenta. Z kolei ubezpieczyciele obsługujący publiczny system ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie danych o skuteczności i efektywności finansowej takiego rozwiązania zdecydowali się na finansowanie przeglądu lekowego z obowiązkowej składki zdrowotnej. Dzięki temu apteka za każdego pacjenta objętego opieką dostaje opłatę ryczałtową plus dodatkową mniejszą opłatę za każdą interwencję farmaceutyczną, którą autoryzował lekarz prowadzący” – mówi Artur Łakomiec, prezes Gemini Polska.

Przygotowywana ustawa o zawodzie farmaceuty jest pierwszym krokiem do wdrożenia opieki farmaceutycznej w Polsce – jest nie tylko odzwierciedleniem długotrwałych wysiłków środowiska farmaceutów, aby przywrócić aptekarzom należną im rolę społeczną i zawodową, jako pełnoprawnych profesjonalistów wspomagających proces leczenia. Jednocześnie jest to inicjatywa ukierunkowana na wypełnienia luki związanej z niedoborami kadry lekarsko-pielęgniarskiej.

Raport wskazuje na potrzebę zaangażowania uczelni medycznych, konsultantów w dziedzinach farmacji, samorządu aptekarskiego oraz towarzystw naukowych. Podmioty te mogłyby zaproponować rozwiązania podnoszące jakość i efektywność opieki farmaceutycznej, poprzez opracowanie miękkich standardów i wytycznych.

Szereg nowych obowiązków dla farmaceutów to jednak dodatkowy koszt dla, i tak już obciążonego, budżetu państwa. Eksperci DZP wskazują, że rozwiązaniem mogłoby być m.in. wprowadzenie opieki do koszyka świadczeń gwarantowanych oraz ustanowienie NFZ podmiotem odpowiedzialnym za kontraktację i nadzór nad opieką farmaceutyczną, a także przypisanie pacjenta do jednego farmaceuty, na zasadach zbliżonych do deklaracji wyboru w POZ.

Bardzo istotną rolę pełni zespół ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia. Jednak zdaniem ekspertów DZP, należy wprowadzić modyfikacje w zakresie składu zespołu, w szczególności przez jego uzupełnienie o przedstawicieli organizacji pacjenckich, lekarzy, Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji przedsiębiorców aptecznych. To może zagwarantować, że zostaną przygotowane praktyczne rozwiązania, które przełożą się na zwiększenie skuteczności opieki farmaceutycznej dla polskich pacjentów.

Raport opracowany przez kancelarię DZP pt. „Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?” został zaprezentowany na konferencji prasowej (01.10. 2020 r.).