Łanda: jestem zwolennikiem szerokiego zakresu opieki farmaceutycznej (wideo)

Jestem zwolennikiem szerokiego zakresu opieki farmaceutycznej, dzięki temu wykrywamy osoby, które są w pierwszej fazie choroby, wtedy kiedy można zapobiec poważnym powikłaniom i jej rozwojowi – uważa Krzysztof Łanda z Fundacji Watch Health Care.

„Naprawdę farmaceuci mogą uzupełniać pracę lekarzy i pielęgniarek. Apteki mamy zwykle blisko, mamy do nich łatwy dostęp. Społeczeństwo się starzeje, wielu ludzi jest chorych a o tym nie wie, farmaceuci mogliby im pomóc dlatego jestem zwolennikiem jak najszerszej opieki farmaceutycznej” – dodał Łanda w rozmowie z ISBnews.TV.

Uwarunkowania demograficzne, niedobór kadr medycznych, niedostosowanie zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych do wielkości środków na system ochrony zdrowia w Polsce oraz zwiększona zapadalność na choroby cywilizacyjne, w tym przewlekłe, powodują, że Polska jest wciąż na szarym końcu pod względem kondycji zdrowotnej społeczeństwa i dostępu do opieki medycznej. Problemem jest też nieprzestrzeganie zaleceń terapii przez pacjentów oraz profilaktyki. W tych obszarach wykorzystanie potencjału farmaceutów jest najwyższą koniecznością. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu na temat opieki farmaceutycznej w Polsce, opracowanego przez kancelarię DZP. Partnerem raportu jest Gemini Polska.

Według długoterminowych prognoz demograficznych, w najbliższych latach będziemy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Szacuje się, że osoby 65-letnie i starsze w 2030 będą stanowiły co najmniej 20% ludności. Dodatkowo, w Polsce aż 8,5% mieszkańców Polski deklaruje niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych (dane z 2018 roku) – to znacznie więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej (3,6%). Stan zdrowia naszego społeczeństwa jest gorszy niż większości Europejczyków. Rośnie potrzeba wskazania rozwiązań, które poprawiłyby efektywność systemu ochrony zdrowia, a przez to przełożyły się pozytywnie na poprawę stanu zdrowia Polaków. Skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych sposobów przeciwdziałania jej niewydolności w naszym kraju.

Pacjenci w Polsce już teraz mają problemy z dostępnością do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalistów, a często, w szczególności w przypadku osób chorych przewlekłe, wizyta związana jest tylko i wyłącznie z wypisaniem leków. Farmaceuci wspierając lekarzy w skuteczności terapii i prostych poradach wpłynęliby na skrócenie kolejek do lekarzy.

Takie rozwiązanie funkcjonuje między innymi w Holandii i Szwecji, gdzie opieka farmaceutyczna funkcjonuje od wielu lat i jest integralną częścią systemów ochrony zdrowia, a jej zakres wychodzi znacznie poza poradnictwo dotyczące stosowania leków. Farmaceuci prowadzą tam konsultacje dotyczące stosowania produktów leczniczych, ich dawkowania, sprawdzają również konflikty lekowe preparatów, które są przepisywane przez lekarzy różnych specjalizacji, przy czym często nie konsultując ich między sobą.

To właśnie farmaceuta sprawdza czy wskazana terapia nie wywoła u pacjenta interakcji i oceni ryzyko działań niepożądanych. Aptekarze często przepisują pacjentom leki w kontynuacji (kolejne recepty), zapewniają pacjentowi także poradnictwo farmaceutyczne w przypadku wypisu ze szpitala, opieki dziennej lub ambulatoryjnej wizyty w szpitalu.

Raport opracowany przez kancelarię DZP pt. „Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?” został zaprezentowany na konferencji prasowej.