Polmed ma nowy zarząd i dyrektora generalnego

Walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED wybrało nowy ośmioosobowy zarząd. Nowym dyrektorem generalnym Izby został Arkadiusz Grądkowski, były doradca Komisji Europejskiej ds. wyrobów medycznych oraz wicedyrektor w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład nowego zarządu weszli natomiast:

Patryk Sucharda – Essity Poland Sp z o.o.
Adam Jagoda – Medtronic Poland Sp. z o.o.
Tomasz Wróbel – Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Michał Kowalski – ResMed Polska Sp. z o.o.
Jarosław Michalak – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Piotr Zawirski – Systamed – Piotr Zawirski
Tomasz Piechal – Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Michał Kępowicz – Philips Polska Sp. z o.o.

Dyrektor Arkadiusz Grądkowski jest ekspertem w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii medycznych. W ostatnim czasie odpowiadał za sektor zdrowotny w Konfederacji Lewiatan. Wcześniej, w trakcie pracy w URPL Arkadiusz Grądkowski pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rejestracji i Informacji o Wyrobach Medycznych. Odpowiadał m.in. za nadzór nad branżą wyrobów medycznych oraz współpracę międzynarodową. Pracę w Urzędzie zaczynał jako specjalista w Departamencie Prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Izba POLMED jest największą organizacją branżową zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Jej głównym celem jest podnoszenie jakości krajowych regulacji w celu zwiększenia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych.