Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Projekt nowej ustawy antycovidowej umożliwia wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemcom niebędącym obywatelami państw UE. Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego. Szacuje się, że obecnie w Polsce przebywa ok. 1 tys. lekarzy przed nostryfikacją albo już po niej, lecz przed egzaminem językowym w NIL czy w trakcie stażu podyplomowego.
–Trwają prace nad uruchomieniem szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Wyposażenie ma zapewnić Agencja Rezerw Materiałowych, natomiast koszty utrzymania personelu oraz lekarstw – Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapadła również decyzja o przygotowaniu drugiego szpitala tymczasowego w Warszawie, na razie nieznana jest jego lokalizacja.

Gazeta Wyborcza
— Dziś Sejm zajmie się ustawą o walce z koronawirusem. Akt prawny jest krytykowany przez Naczelną Izbę Lekarską, która spodziewała się wprowadzenia „klauzuli dobrego samarytanina”, gwarantującej bezpieczeństwo medykom, którzy mogliby być kierowani do zadań nieobjętych ich specjalnością, zwalniającej ich z odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Poselski projekt mówi jedynie o zwolnieniu – pod pewnymi warunkami – z odpowiedzialności karnej.
–W projekcie ustawy o walce z koronawirusem znalazł się zapis, że wszyscy pracownicy medyczni oddelegowani do pracy przy chorych na Covid-19 dostaną 200% podstawy wynagrodzenia, a jeśli się zakażą lub znajdą na kwarantannie – 100% pensji. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej rozwiązanie to dzieli środowisko, bo dodatki i zasiłek chorobowy dotyczą tylko pracowników na etatach.