We Wrocławiu powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisał umowę na powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczyła 100 milionów złotych na powstanie sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, blisko 9 otrzymał Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

„Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych pozwoli zintegrować nasze zespoły działające w szpitalu i na uczelni, dając nam zupełnie nową jakość” – podkreśla cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

„To pierwszy krok w długofalowej strategii. Nie bez powodu mówimy o sieci ośrodków – chcemy wspólnie stworzyć dużą polską markę” – podkreślał we Wrocławiu Radosław Sierpiński, prezes ABM. I dodał, że w kolejnych krokach Agencja planuje ogłaszanie konkursów dedykowanych jednostkom tworzącym sieć, bo jako takie dawać będą gwarancję jakości i sukcesu. Nowo powstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

„Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań klinicznych na uczelni i w szpitalu” – wyjaśnia koordynująca proces przygotowywania wniosku Marta Duda-Sikuła z Centrum Zarządzania Projektami.

„Tworzymy nowoczesną jednostkę, która wykorzysta rozproszony w wielu miejscach potencjał – odtąd zespoły pracować będą w sposób usystematyzowany i skoordynowany. Docelowo powstanie ośrodek prowadzący zarówno badania niekomercyjne, jak i komercyjne” – wyliczał rektor Ponikowski.

Fot. T. Walów