Biomed-Lublin ma umowę na dystrybucję i promocję Distreptazy

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Symphar umowę w zakresie dystrybucji i promocji swojego produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza na rynku krajowym, podała spółka. Łączna prognozowana wartość umowy wynosi ok. 36,7 mln zł w pierwszych 5 latach jej obowiązywania.

„Symphar zobowiązał się nabywać produkty od emitenta, a następnie sprzedawać je wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Symphar zobowiązał się także do aktywnej promocji produktu. W zamian za usługi świadczone przez Symphar, emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, którego miesięczna wartość uzależniona będzie od ilości sprzedanego produktu w danym miesiącu” – czytamy w komunikacie.

Strony określiły umownie prognozowany poziom sprzedaży oraz minimalny poziom zamówień, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy, dodano.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 sierpnia 2025 r. Umowa bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w tym względzie przez strony, zostanie przedłużona na kolejny 3-letni okres obowiązywania. Po upływie pierwszego okresu kolejnego, umowa bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez strony zostanie przedłużona na kolejne, następujące po sobie 3-letnie okresy kolejne. Każda ze stron może rozwiązać umowę na 6 miesięcy przed upływem odpowiednio okresu podstawowego bądź okresów kolejnych, podano także.

Umowa może być wypowiedziana jeśli druga strona naruszy istotne warunki umowy, a w szczególności jeśli Biomed utraci możliwość dostarczania produktu, lub zamówienia składane przez Symphar będą niższe niż minimalne poziomy zamówień.

Distreptaza, lek stosowany w ginekologii przy przewlekłym zapaleniu przydatków oraz w leczeniu choroby hemoroidalnej jest jednym ze strategicznych produktów Biomedu, o dużym potencjale rozwojowym. Umowa z Symphar w opinii zarządu przyczyni się do rozwoju tej marki i pozwoli osiągnąć kolejne poziomy sprzedaży istotnie kontrybuujące do umacniania biznesu, zakończono w materiale.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.