KNF zatwierdziła prospekt Pure Biologics

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt Pure Biologics, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B1, B2, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała KNF.

Prospekt zostanie udostępniony w dniu 9 listopada 2020 r. na stronie internetowej Pure Biologics, jak również dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej koordynatora oferty – Domu Maklerskiego BOŚ, podała spółka w osobnym komunikacie.

O złożeniu prospektu spółka informowało na początku sierpnia br. Jak wówczas podano, prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda (akcje oferowane). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 26 czerwca 2020 roku uchwały nr 18 i 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Zarząd Pure Biologics pod koniec maja br. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)