MedApp ma umowę pilotażową Diabdis z Grupy Neuca dot. wdrożenia AI i big data

MedApp podpisała umowę pilotażową z firmą Diabdis wchodzącą w skład Grupy Neuca. W ramach umowy MedApp zaimplementuje rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych medycznych (big data analytics), dzięki któremu specjaliści Diabdis będą mogli pełniej monitorować stan zdrowia swoich pacjentów, podała spółka.

Będzie to uzupełnienie aktualnej oferty placówki oferującej zdalną diagnostykę oraz opiekę nad osobami dotkniętymi problemem cukrzycy.

„Diabdis to placówka medyczna wchodząca w skład Grupy Neuca oferująca usługę opieki oraz leczenia cukrzycy. Specjaliści placówki wykorzystują autorskie rozwiązanie telemedyczne kompatybilne z glukometrem. Pacjenci regularnie mierzą stężenie glukozy we krwi natomiast pomiary są rejestrowane w aplikacji Diabdis. Dzięki temu lekarze i personel medyczny może zdalnie monitorować stężenie glukozy w organizmie chorego oraz podejmować konkretne działania. Firma otacza swoich pacjentów opieką na wielu etapach – telekonsultacji, wystawiania recept elektronicznych oraz wygodnej, zdalnej dystrybucji leków” – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy pilotażowej Diabdis wdroży w swojej aplikacji telemedycznej algorytmy wykorzystywane przez rozwiązanie Wirtualna Przychodnia. Dzięki wdrożeniu pacjenci placówki chorujący na cukrzycę otrzymają możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń monitorujących, które pomogą kontrolować parametry, które są strategiczne w zakresie monitorowania przebiegu chorób współistniejących, wyjaśniono.

„Placówka Diabdis od wielu lat skutecznie pomaga pacjentom cierpiącym na cukrzycę. Jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce oferuje pacjentom zdalne rozwiązanie do konsultacji ze swoimi lekarzami, a ich autorska aplikacja telemedyczna pozwala im monitorować stężenie glukozy u chorych. Bardzo się cieszymy, że specjaliści z tej dziedziny dostrzegli potencjał naszej technologii, która poszerzy zakres monitorowanych parametrów. Mamy nadzieję, że pilotaż zakończy się z sukcesem i będziemy mogli rozwinąć współpracę i wspólnie podnosić jakość leczenia Polaków” – powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie Wirtualna Przychodnia usprawnia funkcjonowanie zarówno małych placówek medycznych, szpitali jak oraz rozwiniętych sieci medycznych i będzie dla nich realnym wsparciem w zakresie pełnej obsługi pacjentów. Jest to szczególnie ważne w dobie trwającej walki z pandemią SARS-COV-2, podkreślono.

„Nowa usługa, którą MedApp wprowadził na rynek, jest poszerzeniem narzędzi oferowanych przez aplikację CarnaLife System. Jest to zaawansowana platforma telemedyczna, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb – co stawia je jako równorzędne względem zaawansowania i bezpieczeństwa ze sprzętem szpitalnym np. respiratorami czy sprzętem pozostającym w kontakcie z krwią” – czytamy dalej w materiale.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)