Neuca miała 44,69 mln zł zysku netto, 75,31 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020

Neuca odnotowała 44,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 28,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,98 mln zł wobec 38,56 mln zł zysku rok wcześniej.

„Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych w III kwartale 2020 roku skorygowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 53% do poziomu 59 mln zł. Skorygowany zysk netto w III kwartale 2020 roku wzrósł o 61% i wyniósł 45,3 mln zł. Dynamika wzrostu wyniku netto Grupy Neuca bez zdarzeń jednorazowych po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła 35%, co daje zysk na poziomie 126,4 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA w III kw. 2020 r. wyniósł 75,31 mln zł wobec 52,52 mln zł rok wcześniej, a rentowność EBITDA – odpowiednio: 3,27% wobec 2,62%.

„W III kwartale 2020 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,86% (wzrost o 0,87 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Narastająco po III kwartałach 2020 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,61% i była wyższa o 0,55 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Rentowność brutto na sprzedaży uległa polepszeniu z powodu zmiany struktury sprzedaży na korzyść produktów OTC z wyższą rentownością, przy znaczącym udziale rosnącego zaangażowania naszych klientów w programy partnerskie Partner+ i IPRA” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 306,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 005,05 mln zł rok wcześniej.

„W trzecim kwartale 2020 r. Grupa Neuca zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt proc. do 32%. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii grupy wartość 36,9% (+4,8 pkt proc. r/r)” – napisano także w raporcie.

Na rynku hurtu aptecznego w III kwartale zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek osiągnął w III kwartale 7,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. Wielkość rynku po III kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego roku osiągając 23,7 mld zł (+0,2% r/r), podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 124 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 853,68 mln zł w porównaniu z 6 128,97 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA grupy w I-III kw. 2020 r. wyniósł 216,65 mln zł wobec 164,63 mln zł rok wcześniej, a rentowność EBITDA – odpowiednio: 3,16% wobec 2,69%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 100,12 mln zł wobec 73,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)