Polacy wciąż podzielni w sprawie szczepienia na COVID-19. Blisko 75% nie chce też kar za jego brak

Ponad 43% Polaków zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-19, gdy będzie to możliwe. Przeszło 40% nie bierze tego pod uwagę. Większość mężczyzn chce skorzystać ze szczepionki. Kobiety są bardziej sceptyczne. Prawie 75% respondentów uważa, że nie należy karać w przyszłości niezaszczepionych osób. Ponad połowa badanych przyjmie preparat, jeśli bez tego nie będzie można opuścić kraju. Blisko 40% zrobi to pod naciskiem pracodawcy. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland.

Opinie Polaków na temat szczepionki przeciwko COVID-19 są mocno podzielone. 43,2% badanych zamierza z niej skorzystać, gdy będzie dostępna. Natomiast 40,7% ankietowanych nie przewiduje tego. 16,1% respondentów nie zajęło stanowiska w tej sprawie. Niektórzy eksperci tłumaczą, że chodzi o zupełnie nowy środek, a to może budzić uzasadnione obawy społeczne. Ludzie mają prawo bać się skutków ubocznych przyjmowania nieznanego jeszcze preparatu.

Ponad połowa mężczyzn chce się zaszczepić w przyszłości (51,5% – tak, 33,9% – nie, 14,6% – nie wiem). Wśród kobiet przeważają przeciwniczki tego rozwiązania (35,9% – tak, 46,8% – nie, 17,3% – nie wiem). Z kolei patrząc na wiek respondentów, widać, że największy odsetek chętnych do zaszczepienia jest w grupie 56-80 lat (52,1%). Główni oponenci mają 23-35 lat (50,6%).

Na pytanie, czy za brak szczepienia powinny być nakładane kary, aż 74,8% Polaków odpowiedziało przecząco. 13,8% respondentów było za karaniem, a 11,4% nie miało własnego zdania w tej kwestii.
Zwolennicy kar głównie oczekują form pieniężnych – 66,2%, a także prac społecznych – 19,4%. Natomiast 7,2% nie ma zdania w tej kwestii. 4,3% wskazuje więzienie, a 2,9% – inny, niewymieniony środek represyjny.

Co ciekawe, 51,8% Polaków twierdzi, że się zaszczepi, jeśli będzie tym warunkowany wyjazd zagraniczny. Z badania również wynika, że 39,4% Polaków zaszczepi się przeciwko COVID-19, jeśli pracodawca będzie na to naciskał. Z kolei 42,5% ma przeciwną opinię, a 18,1% nie miało w tej kwestii zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-23.11.2020 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1 010 dorosłych Polaków.

Fot. Materiały Prasowe UCE RESEARCH i SYNO Poland