Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–W szpitalach pojawiły się kłopoty z zaopatrzeniem w tlen. Według oceny placówek przydałoby się ok. 30% więcej tlenu, niż jest obecnie. Jego zwiększone zapotrzebowanie wynika z rosnącej liczby pacjentów chorych na Covid-19, którzy muszą być leczeni pod respiratorami. Jak podaje „DGP”, rząd rozważa liberalizację uregulowań dot. certyfikacji tlenu, a nawet zastosowanie butli przemysłowych.

Gazeta Wyborcza
–W reakcji na krytykę zarządzenia NFZ dotyczącego obniżki stawek za leczenie chorych na Covid-19 p.o. prezesa NFZ Filip Nowak wydał nowe zarządzenie, zgodnie z którym przy ocenie stanu chorego uwzględniony zostanie poziom saturacji, czyli nasycenia hemoglobiny tlenem. NFZ zapłaci 630 zł za dzień hospitalizacji pacjentów, u których poziom saturacji spadł poniżej 95%, w przypadku pozostałych pacjentów będzie to 330 zł, stawka ma obowiązywać do 13. dnia hospitalizacji. Plan rządu zakłada, że zakażeni będą sami mierzyć sobie saturację za pomocą pulsoksymetrów – takie rozwiązanie testowane jest obecnie w Małopolsce.
–Kilkuset żołnierzy wojsk obrony terytorialnej pomaga medykom w całym kraju w punktach pobrań wymazów, zastępując personel medyczny. Pobierają oni ok. 100 wymazów dziennie. Obecnie w WOT jest 2 159 żołnierzy przeszkolonych na poziomie kompetencji KPP, ponad 500 przeszło kursy pobierania wymazów.