Biomed-Lublin ma nową umowę na wprowadzenie Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii

Biomed Lublin rozwiązał wcześniejszą i zawarł nową umowę z Apogepha Arzneimittel – jej celem jest dopuszczenie leku Onko BCG na rynkach Niemiec i Szwajcarii, podała spółka.

„Za proces rejestracji leku w Niemczech oraz Szwajcarii będzie odpowiadać Apogepha Arzneimittel. Umowę zawarto na 10 lat. Na jej mocy w każdym roku niemiecka spółka przedstawi plan kroczący na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący w zakresie pierwszych 6 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

„Rozwiązanie starej umowy i podpisanie nowej to odpowiedź na oczekiwania rynku dotyczące Onko BCG, który jest produktem deficytowym. Wraz z naszym niemieckim partnerem Apogepha Arzneimittel uznaliśmy, że dotychczasową współpracę należy poszerzyć o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie Onko BCG do obrotu na rynkach Niemiec i Szwajcarii. Jestem przekonany, że umożliwi to nie tylko istotny wzrost sprzedaży naszego flagowego produktu, a także otworzy możliwości rejestracji leku na innych rynkach Unii Europejskiej” – powiedział prezes Biomedu-Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Spółki nie wykluczyły, że w przyszłości alians dotyczący Onko BCG zostanie powiększony o komercjalizację leku na rynkach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady na warunkach ustalonych odrębnie przez obie strony.

Strony ustaliły minimalne ilości Onko BCG, które mają zostać zamówione przez Apogepha. W przypadku zamówień poniżej planu kroczącego w danym roku, Apogepha zwróci Biomedowi utracone korzyści w postaci marży na produkcie dla brakującej różnicy między ilością określoną w planie kroczącym a rzeczywiście zamówioną w danym roku.

Biomed zagwarantował możliwości dostawy ilości leku wskazanej w planie kroczącym. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówień, Apogepha będzie miał prawo do naliczenia kary umownej, podano także.

W kwietniu 2020 roku Biomed Lublin podpisał umowę z turecką firmą farmaceutyczną Valentis dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji leku Onko BCG 100 w Turcji.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)