Sosin (MedApp): telemedycyna to pierwszy krok. Następny to medycyna cyfrowa

MedApp, dynamicznie rozwijająca się spółka z branży medtech (software as a medical device), wykorzystująca mieszaną rzeczywistość, sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych w celu poprawy zdrowia pacjentów jest w trakcie pierwszego wdrożenia rozwiązania Wirtualna Przychodnia. Na czym polega to rozwiązanie? Jakie są zalety tego systemu? Zapytaliśmy o to Michała Sosina, członka zarządu spółki.

Spółka ogłosiła wdrożenie Wirtualnej Przychodni w październiku. Ile placówek skorzystało z tej usługi?
Obecnie rozwiązanie wdrażane jest w dwóch placówkach, które podpisały z nami umowy pilotażowe. Pierwszą placówką, która wykorzysta nasze rozwiązanie w leczeniu pacjentów jest Klinika Magnuccy z Katowic specjalizująca się w ginekologii, chirurgii plastycznej oraz szeroko pojętej medycynie estetycznej, zatrudniająca najlepszych specjalistów z tych dziedzin na Śląsku. Drugą placówką jest Diabdis z Grupy Neuca specjalizująca się w leczeniu pacjentów z cukrzycą. Wirtualna Przychodnia poszerzy zakres parametrów monitorowanych przez pacjentów w obu tych podmiotach.

Jakiego typu placówki mogą skorzystać z tej usługi?
Nasze rozwiązanie jest uniwersalne, dlatego mogą z niego korzystać zarówno duże szpitale, jak na przykład współpracujący z nami Szpital Na Klinach z Grupy NEO Hospital, a także mniejsze przychodnie i kliniki. System może również pomóc usprawnić system diagnostyki w dużych sieciach przychodni. Wirtualna Przychodnia upraszcza procesy medyczne we wszystkich typach placówek bez względu specjalizację czy ich wielkość.

Czy w ramach CarnaLife można jedynie zbadać puls? Jakie jeszcze parametry można monitorować?
Monitorujemy i diagnozujemy wiele paramentów. Puls jest jednym z nich. W chwili obecnej nasza aplikacja CarnaLife System, na której oparte jest rozwiązanie Wirtualna Przychodnia, oferuje zdalny pomiar oraz rejestrację blisko 20 parametrów, w tym EKG, ciśnienie tętnicze, temperaturę ciała, stężenie glukozy we krwi, poziom natlenowania krwi, RTG, KTG, czy tętno. Cały czas poszerzamy funkcjonalność systemu, który daje możliwość analizy monitorowania również innych parametrów klinicznych znajdujących np. zastosowanie w psychiatrii, neurologii czy farmakoterapii (niezależnie od specjalizacji medycznej).

Jakie są plany rozwoju tej usługi?
Rozwijamy istniejące algorytmy odpowiadając na potrzeby przede wszystkim pacjentów, ale też lekarzy i przychodni. Rozwijamy naszą technologię współpracując również z producentami urządzeń medycznych, z którymi integrujemy nasze aplikacje.
Staramy się rewolucjonizować dostęp do opieki medycznej czyniąc ją bardziej cyfrową, dostępną i nowoczesną. Wierzymy w to, że dzięki otwartości lekarzy, pacjentów oraz przy wsparciu naszej technologii, pacjenci zostaną objęci stałą i regularną opieką medyczną, co pozwoli wykrywać zmiany chorobowe szybciej i w efekcie lepiej na nie reagować. Przyszłość medycyny to wczesne wykrywanie i prewencja, które dają lepsze wyniki leczenia przy niższych kosztach. W przypadku onkologii, niemal połowa nowotworów wykrywana jest za późno, kiedy koszty leczenia są już wyższe, a rokowania związane z potencjalnym efektem terapii są mniej optymistyczne. Jedynym słusznym kierunkiem jest umiejętne wykorzystanie technologii i koncentracja na medycynie cyfrowej.

Na jakie przeszkody napotyka rozwój usług telemedycznych w Polsce? Czy są to bariery administracyjno-prawne? Finansowe? A może chodzi o nastawienie polskich pacjentów?
Z naszych doświadczeń wynika, że lekarze są otwarci na wykorzystanie tak wysoko rozwiniętej technologii, jaką oferuje MedApp. Coraz częściej doceniają te zmiany również pacjenci. Wielu z nich nie jest zadowolona z poziomu obsługi medycznej, również z prostych konsultacji przez telefon. Pacjenci oczekują pełnej diagnostyki i monitoringu, który zapewni im zarówno bezpieczeństwo, komfort jak i pełną opiekę ze strony personelu medycznego.
Telemedycyna pomimo wszystkich swoich zalet i możliwości nadal nie jest obowiązującym standardem w Polsce. A byłoby to olbrzymim ułatwieniem zwłaszcza tam, gdzie brakuje specjalistów. Pandemia COVID-19 zmusza nas wszystkich do szybszej adaptacji i wykorzystywania cyfrowej medycyny, którą rozumiemy nie jako prostą konsultację przez telefon, ale jako oferowanie pełnego zakresu świadczeń przez lekarza dla pacjenta w sposób zdalny.
W rozwoju telemedycyny należy zadbać nie tylko o funkcjonalność i dostępność lekarza, ale również o bezpieczeństwo przesyłanych danych medycznych oraz samych konsultacji. Myślę tutaj chociażby o szyfrowanym połączeniu wideo czy bezpiecznym przechowywaniu danych w chmurze np. Azure Microsoftu.
Digitalizacja ochrony zdrowia jest procesem, który już na dobre się rozpoczął i który będzie trwał.

Dziękuję za rozmowę.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.