Zmiany w Instytucie Reumatologii

Minister zdrowia odwołał – na wniosek Marka Tombarkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR) – Adriana Pękacza. Pękacz pełnił funkcję zastępcy dyrektora NIGRiR ds. administracyjno – technicznych. Przez kilka miesięcy pełnił nawet funkcję dyrektora Instytutu.

Pękaczowi w połowie grudnia 2017 r. obowiązki dyrektora jednostki powierzył ówczesny szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. Po powołaniu na to stanowisko b. wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza (15 czerwca 2018 r.) powrócił na dotychczasowe stanowisko dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

„I się nie sprawdził. Nadzorował nieruchomości, inwestycje budowlane oraz zamówienia publiczne, a to obszar wymagający dużej wiedzy i kompetencji” – mówi ISBzdrowie osoba związana z NIGRiR.

Instytut prowadzi obecnie duże inwestycje budowlane ze środków unijnych – m.in. modernizuje blok operacyjny, obsługuje dużą działkę w Konstancinie i ma sporo nieruchomości wymagających remontów i napraw. Dodatkowo ma stworzyć Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) ze środków Agencji Badań Medycznych. CWBK ma powstać w nieużywanych od lat tzw. budynku zwięrzętarni. Do tego placówka ma trudną sytuację finansową – ma ok. 80 milionów złotych długu.

Placówka szykuje się także do stania się szpitalem covidowym.

„Okazało się – w całej tej sytuacji – że obowiązki i odpowiedzialność przerosły
dyrektora Pękacza. A przysłowiowym gwoździem do trumny okazała się trwająca właśnie w Instytutach kontrola NIK” – dodaje nasz informator.

Podobno wniosek o jego odwołanie był gotowy już miesiąc temu, jednak musiał poczekać na podpis Ministra Zdrowia (to on nadzoruje działalność instytutów naukowych).

Pękacz jest absolwentem Uczelni Łazarskiego w Warszawie – kierunek: Master of Business Administration MBA w Ochronie Zdrowia i – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

Fot. Adrian Pękacz (z lewej) w trakcie podpisywania listu intencyjnego w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych we współpracy z m.in. Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego