Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego w czasie pandemii – zapowiedź wydarzenia

O problemach polskiej onkologii i coraz trudniejszej sytuacji pacjentów zmagających się nie tylko z trudami choroby nowotworowej, lecz także stanowiących grupę najwyższego ryzyka wobec zagrożeń COVID-19 w poniedziałek, 7 grudnia br. będą dyskutowali klinicyści i decydenci w ramach wirtualnego II Spotkania Rady Ekspertów Medycznej Racji Stanu pt. „Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego: profilaktyka, diagnostyka, terapie, czas odchodzenia”.

Przedmiotem obrad, będą najpilniejsze wyzwania onkologii i hematoonkologii w kontekście standardów, możliwości i – szczególnie ważnej w trudnych czasach – empatii. Eksperci koncentrować się będą na rozwiązaniach umożliwiających: optymalizację efektu terapeutycznego poprzez jak najwcześniejsze rozpoznanie, dostęp do optymalnych metod terapeutycznych na jak najwcześniejszym etapie choroby i najskuteczniejszych terapii kolejnych etapów choroby, a także personalizację leczenia i wdrażanie opieki koordynowanej. Jednym z wiodących tematów będą wyzwania bezpieczeństwa onkologicznego kobiet. Rzadko mówi się o rosnącym zagrożeniu rakiem płuca, który właśnie wśród kobiet wysunął się na pierwszą pozycję wśród nowotworowych zabójców.

Dobrą informacją jest ogromny postęp medycyny i rosnący dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych form leczenia. Wyzwaniem nadal pozostaje dostępność do pełnego wachlarza terapeutycznego oraz możliwość ordynacji najskuteczniejszych schematów terapeutycznych (łączenie immunoterapii i chemioterapii) na jak najwcześniejszym etapie choroby. Kolejnym problemem jest zapowiedziane, lecz nadal czekające na decyzje wdrożeniowe prowadzenie badań przesiewowych w kierunku raka płuca u chorych z grup ryzyka oraz tworzenie cancer units wzorem dających znakomite efekty – brest units.
Wśród kolejnych wyzwań kobiecej onkologii omawiane będą nowe nadzieje terapeutyczne w raku jajnika. Jeszcze kilka lat temu ta diagnoza była wyrokiem. Tu na szczęście również nastąpił znaczący postęp. Szanse na istotne wydłużenie życia i jego jakość pozwalającą na aktywne życie z chorobą, jako pierwsze otrzymały dzięki inhibitorom PARP pacjentki z mutacjami: BRCA1 i BRCA2.Wszyscy pamiętamy batalię Kory Jackowskiej o dostęp do skutecznej terapii zakończoną sukcesem refundacyjnym. Dziś postęp medycyny pozwala już objąć skutecznym leczeniem, także pacjentki bez wspomnianych mutacji dzięki pojawieniu się kolejnego leku z grupy inhibitorów PARP.

Medyczna Racja Stanu jest think tankiem powstałym z inicjatywy: Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Unii Onkologii, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Green Communication, celem łączenia opiniotwórczych osób, środowisk i instytucji wokół wyzwań związanych z kondycją zdrowotną Polaków i wypracowywania zgody politycznej na niezbędne zmiany w systemie ochrony zdrowia.