Gdański Uniwersytet Medyczny i Polpharma dołączają do EIT Health

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Polpharma, największy producent leków w Polsce, dołączają do EIT Health ‒ europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego pracującego na rzecz rozwoju innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej.

Partnerstwo otwiera drogę do szerokiej współpracy obu organizacji z EIT Health oraz 150 najważniejszymi instytucjami, firmami i uczelniami w Europie.
Wśród partnerów EIT Health jest m.in. Uniwersytet w Sorbonie, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens, Uniwersytet Techniczny w Delft, Comarch, Celon Pharma, Philips, Uniwersytet Medyczny w Łodzi czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla EIT Health, organizacji będącej częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Współpracuje z kluczowymi podmiotami w kraju, wspierając rozwój innowacji z obszaru medycyny i opieki zdrowotnej. Wśród przykładów projektów realizowanych w Polsce w ramach sieci są m.in. platforma telemedyczna monitorująca leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2, program Silver Starters aktywizujący osoby 50+ do zakładania startupów i prowadzenia biznesów odpowiadających na realne potrzeby seniorów, czy HelloAIRIS, unikatowy program szkoleniowy z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie.

„System ochrony zdrowia został postawiony przed wielkimi wyzwaniami. Dlatego tak kluczowe jest poszukanie i budowanie partnerstw, które mogą go wzmocnić. EIT Health to największa sieć w tej części świata, która dostarcza kompleksowe wsparcie w obszarze edukacji, akceleracji i tworzenia konsorcjów rozwijających innowacyjne projekty medyczne oraz z zakresu zdrowia publicznego. Dołączenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jednej z najlepszych uczelni medycznych w kraju oraz Polpharmy – jednego z liderów segmentu pharma i digital health pod kątem inwestycji w nowe technologie, to bardzo ważny krok dla rozwoju innowacji w Polsce” – podkreśla cytowany w komunikacie Mikołaj Gurdała (na zdjęciu), manager ds. innowacji w EIT Health w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Gdański Uniwersytet Medyczny, pierwsza medyczna uczelnia badawcza w Polsce, do tej pory pełnił rolę wspierającą dla sieci EIT Health, działając jako zewnętrzny hub. Teraz staje się pełnoprawnym partnerem. Przystąpienie do EIT Health jako Partner otwiera dodatkowe możliwości rozwoju w zakresie aplikowania do innowacyjnych projektów badawczych realizowanych w międzynarodowych zespołach. Projekty o wymiarze naukowo-gospodarczym mają wpływ na wzmocnienie współpracy akademicko-przedsiębiorczej, jak również wpływają na rozwój w zakresie opieki zdrowotnej. Dotychczasowe działania uczelni jako EIT Health Hub pozwoliły na większe zaangażowanie studentów oraz doktorantów GUMed w obszarze przedsiębiorczości. Aktywności skupiały się na szkoleniach oraz warsztatach ukierunkowanych na potrzeby społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji w obszarze komercjalizacji wyników badań.

„Gdański Uniwersytet Medyczny z powodzeniem realizuje politykę pobudzającą wzrost innowacyjności opartej na wynikach badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Uczelni poprzez transfer wiedzy do przemysłu oraz wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym o zasięgu krajowym i międzynarodowym” – mówi dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii GUMed. – „Intensyfikacja komercjalizacji wyników badań to jeden z celów strategii rozwoju naszej Uczelni do roku 2025, a także zadań, które będziemy realizować w ramach projektu 'Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza'. Zawiązane partnerstwo pozwoli nam efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał”.

Jednym z priorytetów Polpharmy jest współpraca ze środowiskiem naukowym i biznesowym skoncentrowana zarówno na rozwoju zaawansowanych technologii, umożliwiających dostęp pacjentom do innowacyjnych rozwiązań, jak też na wzajemnej wymianie wiedzy. Przystąpienie do EIT Health stwarza dodatkową przestrzeń do realizacji innowacyjnych projektów w ramach europejskiego partnerstwa, a także poszerzania kompetencji zespołów badawczych oraz budowania systemu ochrony zdrowia opartego o innowacyjne rozwiązania.

„Jako lider polskiego rynku farmaceutycznego, Polpharma wytycza kierunki transformacji branży. Chce dostarczać nie tylko wysokiej jakości leki, ale również kompleksowe rozwiązania zdrowotne w oparciu o innowacje oraz technologie cyfrowe. Partnerstwo i międzynarodowa współpraca środowiska naukowego i biznesu to klucz do tego, aby stworzyć w Europie nowoczesny system opieki zdrowotnej zorientowany na pacjenta”– dodaje Bożenna Kozakiewicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu Grupy Polpharma. – „Korzystając z potencjału, który posiadamy, chcemy wspólnie z Partnerami EIT Health poszukiwać odpowiedzi na zmieniające się potrzeby pacjenta oraz nowe wyzwania stające przed systemem ochrony zdrowia”.

EIT Health w Polsce współpracuje łącznie z sześcioma partnerami. Poza Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Polpharmą, są to: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Celon Pharma, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Comarch oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. W praktyce nowe partnerstwa rozszerzają pola współpracy pomiędzy partnerami EIT Health w Polsce oraz otwierają drzwi do tworzenia nowych projektów innowacyjnych z obszaru medycyny i ochrony zdrowia, z których będą mogli skorzystać również polscy pacjenci. Działalność EIT Health to ogromne możliwości dla polskich uczelni, instytutów i firm wynikające z bezpośredniej współpracy, zwiększające szanse na uczestnictwo w europejskich programach akceleracyjnych i edukacyjnych, w tym w programie Horyzont Europa (2021-2027).