Pure Biologics przydzielił wszystkie akcje w ofercie, pozyskując 54 mln zł

Pure Biologics przydzielił 600 000 akcji serii E w ofercie publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję, podała spółka. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 mln zł.

„Zarząd dokonał przydziału łącznie 600 000 akcji serii E, w tym:

– 100 000 akcji w transzy detalicznej , przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%,

– 500 000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych” – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 90 zł. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 000 000 zł, podano także.

„Mając powyższe na uwadze, oferta publiczna akcji serii E doszła do skutku” – czytamy dalej.

Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii E oraz akcji istniejących emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podsumowano.

Jak podano wcześniej, środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na dalsze prace w ramach portfolio terapeutycznego, rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych wskazań medycznych, poszukiwanie alternatywnych celów molekularnych oraz rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)