Rej: zmiany w RDTL nie mogą negatywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do leków ratujących życie

Ustawa o Funduszu Medycznym spowodowała szereg zmian w programie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Zarówno idea Funduszu Medycznego, jak i zamysł zmienionego RDTL opierały się na zwiększeniu dostępu chorych do niezbędnych terapii. Wchodzące w życie przepisy budzą jednak szereg wątpliwości, na które należy pilnie odpowiedzieć, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Ustawa o Funduszu Medycznym, która weszła w życie 26 listopada 2020 roku i związane z jej zapisami zmiany w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL), budzą coraz większe zainteresowanie producentów leków, lekarzy i organizacji pacjentów.

„Znamienne, że ustawa o Funduszu Medycznym była procedowana w okresie pandemii COVID-19, kiedy lekarze są skoncentrowani na terapii pacjentów w niezwykle trudnych warunkach organizacyjnych. Wiele środowisk skupiło się na nowych subfunduszach finansujących istotne zadania, jednak coraz więcej uwagi poświęca się dziś zmianom w RDTL” – wyjaśnia Rej.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych wszedł w życie w lipcu 2017 roku. Polegał na finansowaniu leków w sytuacjach, w których możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego stanu zdrowia, a w dotychczasowym procesie terapii wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie. Mechanizm był przez środowiska klinicystów i pacjentów oceniany jako potrzebny, ale jednocześnie krytykowany, między innymi za przewlekłość rozpatrywania wniosków oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych związanych z jego realizacją. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o Funduszu Medycznym, nowa regulacja miała wyjść naprzeciw najważniejszym zastrzeżeniom.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Farmacja Polska podkreślają, że propozycje zmian w RDTL przyjęli z otwartością.

„Odformalizowanie i skrócenie procesu RDTL to bardzo dobry kierunek, który zarówno organizacje pacjentów, jak i przedstawiciele sektora farmaceutycznego proponowali od początku funkcjonowania programu. Faktyczne wdrożenie zmian wymaga jednak doprecyzowania przepisów oraz odpowiedniej komunikacji. Dziś zapisy ustawy u Funduszu Medycznym związane z RDTL budzą wiele pytań, na które brakuje odpowiedzi, a ośrodki prowadzące leczenie mogą napotykać szereg trudności związanych ze stosowaniem zmienionego programu. Istnieje obawa, że mechanizm zamiast lepszy, może być w pewnych aspektach bardziej kłopotliwy” – tłumaczy Rej.

Informacji o nowych zasadach funkcjonowania RDTL oprócz lekarzy poszukują także przedstawiciele organizacji pacjentów. Kancelarie prawne specjalizujące się w prawie medycznym organizują konsultacje i webinaria, podczas których starają się wyjaśnić najważniejsze wątpliwości. Jak przyznają eksperci, dziś nie na wszystkie pytania da się uzyskać odpowiedź.

„Przedstawiciele organizacji pacjentów zgłaszają liczne wątpliwości dotyczące proponowanych zmian w obszarze RDTL. Niestety, w wielu przypadkach odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ w przepisach albo brakuje jasnych wytycznych albo możliwe są różne interpretacje przepisów. Przykładowo, ustawodawca nie wskazał, czy pacjent będzie mógł zawnioskować o produkt w ramach RDTL w przypadku, gdy dany ośrodek nie podejmie kroków służących podaniu mu danego leku. Czy w takiej sytuacji będzie możliwe odwołanie? Albo: gdzie będą leczeni pacjenci korzystający obecnie ze skutecznej terapii w ramach RDTL w szpitalach I i II poziomu podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego? W jaki sposób zostanie zabezpieczona ciągłość terapii u tych chorych?” – wylicza Irena Rej.

Izba Gospodarcza Farmacja Polska podjęła w sprawie zmian w programie RDTL dialog z Ministerstwem Zdrowia.

„7 grudnia br. odbyło się spotkanie, podczas którego zwróciliśmy uwagę Pana Ministra Macieja Miłkowskiego na najważniejsze wątpliwości związane ze zmienionym programem RDTL. Przygotowaliśmy listę pytań, na które w opinii członków Izby należy odpowiedzieć w pierwszej kolejności, by zabezpieczyć pacjentom odpowiedni dostęp do terapii i kontynuację rozpoczętego już w mechanizmie RDTL leczenia. Zadeklarowaliśmy także pełną współpracę w zakresie skutecznego wdrażania zmian w programie ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W zakresie szkolenia i kampanii informacyjnej o najważniejszych zmianach zarówno zespół Izby, jak i nasze kanały komunikacji pozostają do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Warto pamiętać, że mówimy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych – ratunkowym, czyli z założenia superpilnym. Nie ma czasu do stracenia!” – podkreśla Irena Rej.