KNF zatwierdziła prospekt Medinice w zw. z przejściem na rynek główny GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Medinice w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 i I, podała spółka.

„Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu spółki (prospekt) sporządzanego w związku ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki, tj. 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 622 620 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1 585 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100 260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38 462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 986 667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I” – czytamy w komunikacie.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)