Ruszyły badania nad terapią CAR-T nowotworów litych

In einem Labor in Berlin bereitet ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bayer Zellkulturen vor. -------------------- Bayer technician prepares cell culture plates for further tests in a Berlin laboratory

Bayer AG i Atara Biotherapeutics ogłosiły podpisanie ogólnoświatowej umowy licencyjnej na wyłączność dotyczącej nowej generacji terapii komórkowej CAR-T ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych. Umowa obejmuje prace rozwojowe nad cząsteczką kandydatem ATA3271, silną immunoterapią allogenicznymi komórkami T nowej generacji i jej autologiczną odmianą ATA2271 w leczeniu nowotworów z silną ekspresją mezoteliny, takich jak złośliwy międzybłoniak opłucnej i niedrobnokomórkowy rak płuca.

Atara jest pionierem w dziedzinie immunoterapii allogenicznymi komórkami T, posiadając wiodący w przemyśle proces wytwarzania allogenicznych komórek i technologie CAR-T nowej generacji. Objęta licencją technologia wykorzystuje nową, zastrzeżoną platformę komórki T zakażonej wirusem Epstein-Barr (EBV) spółki Atara w połączeniu z technologiami CAR-T nowej generacji ukierunkowanymi na mezotelinę w celu poprawy skuteczności, trwałości, bezpieczeństwa i stabilności odpowiedzi.

„Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie ze spółką Atara będziemy prowadzić prace rozwojowe nad gotowymi terapiami komórkowymi CAR-T nowej generacji dla pacjentów z nowotworami trudno poddającymi się leczeniu” – powiedział cytowany w komunikacie Wolfram Carius, kierownik platformy Terapii komórkowej i genowej spółki Bayer.

„Partnerstwo między spółkami Atara i Bayer przyspieszy prace rozwojowe nad terapiami komórkowymi CAR-T nowej generacji ukierunkowanymi na mezotelinę w leczeniu wielu nowotworów litych i pomoże w jak najszybszym udostępnieniu pacjentom naszej platformy terapii komórkami allogenicznymi” – dodaje Pascal Touchon, prezes i dyrektor generalny spółki Atara.

Zgodnie z postanowieniami umowy Atara będzie kierowała badaniami umożliwiającymi złożenie wniosku o rejestrację nowego leku badanego (IND) i procesem prac rozwojowych ATA3271, natomiast Bayer będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku IND i późniejsze badania kliniczne oraz komercjalizację. Spółka Atara będzie odpowiedzialna za trwające badanie fazy 1 ATA2271. Wniosek IND dotyczący tego badania został zatwierdzony i badanie zostało rozpoczęte. Spółka Atara otrzyma płatność z góry w wysokości 60 milionów dolarów amerykańskich i jest uprawniona do otrzymania płatności od spółki Bayer po osiągnięciu kamieni milowych w zakresie prac rozwojowych, regulacji i komercjalizacji w łącznej kwocie 610 milionów dolarów amerykańskich plus wynagrodzenia z tytułu tantiem z ewentualnej przyszłej sprzedaży w wysokości rosnącej progowo do niskich dwucyfrowych procentowych wartości przychodów netto ze sprzedaży.

A ramach transakcji Atara będzie także świadczyła usługi produkcji do badań translacyjnych i klinicznych, które będą refundowane przez Bayer. Dodatkowo, przez ograniczony okres, spółce Bayer przysługuje niewyłączne prawo negocjowania licencji na dodatkowych kandydatów na produkty CAR-T spółki Atara.