Sejm za odrzuceniem senackiego veta do noweli dot. kadr medycznych spoza UE

Sejm odrzucił senackie veto do noweli ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, zakładającej umożliwienie zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej na uproszczonych zasadach. Finalnie za odrzuceniem veta opowiedziało się 234 posłów, 220 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie bloku głosowań za wnioskiem o odrzucenie głosowało 225 posłów, 222 było przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Nie uzyskano jednak większości bezwzględnej. Pod koniec bloku głosowań posłowie poparli wniosek o reasumpcję głosowania. Następnie opowiedzieli się za odrzuceniem veta.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów dot. pracowników sektora medycznego do walki z epidemią koronawirusa. Wprowadzone zostały dwa warianty zatrudnienia lekarzy, dentystów, pielęgniarek czy ratowników medycznych spoza Unii Europejskiej. Jeden z nich zakłada zatrudnienie czasowe, na czas epidemii, drugi – możliwość zatrudnienia na stałe (jest to związane z większymi wymogami).

Przepisy upraszczają zasady powrotu do zawodu medycznego osób mających ponad pięcioletnią przerwę w wykonywaniu zawodu. Zamiast przeszkolenia będą one musiały pracować pod nadzorem innej, doświadczonej osoby wykonującej ten zawód.

Nowelizacja zakłada także dostosowania przepisów, do stanu spowodowanego epidemią COVID-19.

Zakłada także, że do 31 grudnia 2021 r. wojewoda może powierzyć prowadzenie dyspozytorni medycznej dysponentowi zespołu ratownictwa medycznego, zaś kierownikiem dyspozytorni będzie mógł być ratownik medyczny lub pielęgniarka bez wymogu posiadania 5-letniego doświadczenia zawodowego.

Nowela umożliwia przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych działań przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Przewiduje także nowelizację przepisów, dotyczących lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Przepisy dotyczą też możliwości nagrywania rozmów prowadzonych w systemie PSM, zakładają rozszerzenie katalogu danych raportowanych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

(ISBnews)