Szczepienia COVID-19 także dla fizjoterapeutów

Female physiotherapist rehabilitating patient after leg injury

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne dla chętnych fizjoterapeutów w tzw. etapie 0 Narodowej Strategii Szczepień na równi i na tych samych zasadach jak dla innych pracowników medycznych – informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF).

Wg danych KIF już ponad 16 proc. fizjoterapeutów przeszło zakażenie COVID-19, które zostało potwierdzone testem. 4 fizjoterapeutów zmarło na skutek zakażenia koronawirusem.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów od początku uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Szczepień przeciw COVID-19 działającym przy ministrze zdrowia i przekazywali swoje uwagi w tym zakresie, podkreślali m.in. charakter pracy fizjoterapeuty z pacjentem i konieczność zabezpieczenia fizjoterapeutów, również dzięki szczepieniom.

Zgodnie z Narodową Strategią Szczepień, etap 0 będzie obejmował szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym personel medyczny, pracownicy DPS i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się otrzymują zatem wszystkie chętne osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym nauczyciele akademiccy uczelni medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także studenci kierunków medycznych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i z Narodowej Strategii Szczepień bezspornie wynika, że fizjoterapeuci są objęci programem szczepień w etapie 0.

„W związku z tym nieuprawnione i bezprawne są działania zmierzające do wykluczenia czy zablokowania możliwości szczepienie chętnym fizjoterapeutom przez pracodawców. Do Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotarły pierwsze informacje o takich praktykach i spotkają się one z naszą ostrą i jednoznaczną reakcją. Zwracamy się także, do mediów, które znają takie przypadki oraz fizjoterapeutów, którzy spotykają się z tak jawnym łamaniem prawa i dyskryminacją o informowanie KIF o takich zdarzeniach, abyśmy mogli jako samorząd podjąć właściwe działania” – podkreśla KIF w komunikacie.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego w tzw. etapie 0 zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (zlokalizowane w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ. Zostanie tam zaszczepiony nie tylko personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek. To właśnie tam można zgłaszać chęć zaszczepienia się do 20 grudnia br. Niektóre podmioty ogłaszają także takie możliwości na swoich stronach internetowych, lokalnych mediach czy mediach społecznościowych.