Zmiany w Zarządzie Adamed Pharma

Obecny i planowany na kolejne lata dynamiczny rozwój Adamedu na rynku polskim i rynkach międzynarodowych wymaga zwinnego zarządzania organizacją w szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym otoczeniu. Dlatego właściciele Adamed Pharma SA – Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu oraz Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu podjęli decyzję o przejściu z Zarządu firmy do Rady Nadzorczej. Zmiana ta służy skoncentrowaniu ich uwagi przede wszystkim na kwestiach strategicznych i kierunkach rozwoju Adamedu – poinformowała spółka.

Jednocześnie założyciele firmy zamierzają wdrażać przyszłych sukcesorów (dzieci) w proces zarządzania firmą, aby w perspektywie długookresowej (kilkuletniej) weszli w czynne kierowanie Adamedem.

„Właściciele Adamedu podjęli decyzję o zarządzaniu firmą w systemie zdecentralizowanym tak, aby jak najpełniej wykorzystać wiedzę i kompetencje każdego z członków Zarządu, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Taki model zarządzania pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał spółki i realizować jej misję odpowiadania na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie do Zarządu spółki dołączyło 2 nowych członków – Sylwia Berdzik-Kalarus – Dyrektor Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktów
oraz Marcin Celejewski – Dyrektor ds. Nowatorskich Projektów Biznesowych.

Adamed w 100% pozostaje w rękach członków rodziny Adamkiewicz i nie są planowane żadne działania w celu sprzedaży udziałów w firmie inwestorom zewnętrznym ani debiutu giełdowego.