Inno-Gene zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok

Zarząd Inno-Gene będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok, podała spółka.

„Zarząd Inno-Gene informuje, że po analizie sytuacji finansowej spółki i planowanych przychodach w formie dywidendy od spółek z grupy kapitałowej, w dniu 18 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki” – czytamy w komunikacie.

Szczegółowe propozycje, co do ustalenia wysokości dywidendy zostaną określone po wydaniu opinii biegłego i ustaleniu wysokości osiągniętego zysku, podano również

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych – dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)