Celon Pharma uzyskał patent w USA dot. agonistów receptora GPR40

Celon Pharma uzyskał patent obejmujący agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II na terenie Stanów Zjednoczonych, podała spółka.

„Patent został udzielony przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób na terenie Stanów Zjednoczonych” – czytamy w komunikacie.

Celon Pharma rozwija GPR40 (CPL’280) w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych i związek ten z sukcesem przeszedł I fazę badań klinicznych, zaznaczono.

„Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową” – czytamy także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)