KE: AstraZeneca zgodziła się opublikować umowę zawartą z Komisją

Na ponowny wniosek Komisji Europejskiej z 27 stycznia br., AstraZeneca zgodziła się opublikować zredagowaną umowę podpisaną między obiema stronami 27 sierpnia 2020 r, poinformowała Komisja.

„Opublikowana dzisiaj umowa zawiera zredagowane fragmenty dotyczące informacji poufnych, takich jak szczegóły faktur. Umowa AstraZeneca jest drugą, która została opublikowana po tym, jak CureVac zgodził się opublikować umowę zakupu z Komisją Europejską” – czytamy w komunikacie.

KE podała, że „z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie firmy do większej przejrzystości w jej uczestnictwie we wdrażaniu strategii UE w zakresie szczepionek”.

„Komisja ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie mogła opublikować wszystkie umowy w ramach wcześniejszych umów kupna” – czytamy także.

Zgodnie z umową, wszystkie państwa członkowskie są zdolne zakupić 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z opcją zakupu dalszych 100 mln dawek, które mają być rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności (parytet dla Polski wynosi ponad 8%).

Umowa umożliwia również państwom członkowskim przekazywanie dawek szczepionek krajom o niższym i średnim dochodzie lub przekierowanie ich do innych krajów europejskich.

(ISBNews)