Mercator ma umowę z Re:use i Helsingborg na dostawę rękawic za 152,66 mln zł

Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Re:use i Helsingborg AB ramową umowę regulującą warunki dostaw rękawic o łącznej wartości 152 666 332,63 zł, podał Mercator.

„Mercator Medical Thailand Ltd. (MMT), jednostka zależna od emitenta, zawarł 19 stycznia 2021 r. z Re:use i Helsingborg AB z siedzibą w Helsingborg w Szwecji ramową umowę regulującą warunki dostaw do odbiorcy rękawic produkowanych przez MMT pod markami własnymi należącymi do grupy emitenta. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności i reklamacji. Dostawy, do których odnosi się umowa realizowane będą do grudnia 2021 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote 152 666 332,63 zł” – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez podmioty z grupy Mercatora z odbiorcą i podmiotami powiązanymi z odbiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy uwzględniając również powyższą umowę, wynosi w przeliczeniu na złote ok. 180 934 tys. zł, podano także.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)