Pharmena otrzyma do 5 mln zł pożyczki z PFR w ramach tarczy finansowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Pharmenie pożyczkę płynnościową w kwocie do 5 mln zł, podała spółka.

„Spółka informuje, iż 27 stycznia 2021 r. otrzymała informację z Polskiego Funduszu Rozwoju, iż zarząd PFR 26 stycznia 2021 r. podjął decyzję dotyczącą udzielenia spółce finansowania programowego w formie pożyczki płynnościowej w wysokości do 5 000 000 zł w ramach programu rządowego tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” – czytamy w komunikacie.

Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej ze spółką umowy pożyczki płynnościowej i na warunkach określonych w tejże umowie oraz regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”.

Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w programie:

a) pożyczka płynnościowa może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na finansowanie kapitału obrotowego, a w szczególności w celu regulowania:

– zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów – w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów – lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,

– wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,

– zobowiązań publiczno-prawnych,

– innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR.

b) pożyczka płynnościowa jest oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły:

– oprocentowanie w pierwszym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,25%,

– oprocentowanie w drugim i trzecim roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,75%,

– oprocentowanie w czwartym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 2,75%, podano także.

„Szacowany termin spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki to 31 grudnia 2024 r. O zawarciu z PFR umowy pożyczki płynnościowej spółka poinformuje odrębnym raportem w systemie ESPI” – czytamy również.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)