Prof. Blecharz: trzeba pilnie powołać ovarian unity

Tylko 20 proc. pacjentek z rakiem jajnika jest leczonych w ośrodkach wyspecjalizowanych w tym typie nowotworu, oferujących leczenie systemowe. Reszta chorych trafia na oddziały ginekologii, gdzie po zabiegu operacyjnym są odsyłane do innych ośrodków. „Dlatego pilnie potrzebny jest program powołania ovarian unitów. Takich unitów powinno być kilkanaście rozlokowanych w całej Polsce” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz, Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Warto przypomnieć, że powołanie tzw. unitów narządowych przewiduje Narodowa Stategia Onkologiczna.

Rak jajnika jest piątym najczęstszym nowotworem wśród Polek. Dotyka rocznie ok. 3,5 tys. kobiet. Rak jajnika jest najczęściej chorobą o charakterze nawracającym – wznowy choroby doświadczy ok. 85 proc. pacjentek, u których zastosowano leczenie chirurgiczne i chemioterapię, w większości przypadków opartą na pochodnych platyny. W takich przypadkach schorzenie staje się cyklem następujących po sobie okresów nawrotów i coraz krótszych okresów wolnych od objawów, aż do etapu braku odpowiedzi na leczenie cytostatykami.