Min. Zdrowia wręczył pierwsze prawa wykonywania zawodu w tzw. trybie uproszczonym

„Do tej pory nostryfikacja dyplomu to był proces długotrwały i skomplikowany. Pod koniec ubiegłego roku wprowadzono możliwość uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w trybie uproszczonym. Mimo to nadal jest gwarancja, że leczenie będzie się odbywać na wysokim poziomie” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia podczas konferencji prasowej.

Dzisiaj, 21 stycznia, pięciu lekarze z Białorusi i Ukrainy otrzymało z rąk ministra Niedzielskiego dokument poświadczający o prawie do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Uprawnienia te uzyskali: anestezjolog, specjalista chorób wewnętrznych, chirurg, urolog, pediatra.

Jak podaje resort zdrowia w ramach tej nowej, uproszczonej ścieżki do tej pory złożono 34 wnioski, a zaledwie 10 rozpatrzono pozytywnie. Reszta „wróciła” do uzupełnienia.

„Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje medyczne poza terytorium państw członkowskich UE i nie uzyskali specjalizacji, otrzymuje czasowe pozwolenie do wykonywania zawodu. Lekarze, w ramach każdego z wariantów mogą pracować w Polsce na uproszczonych zasadach maksymalnie 5 lat. Po tym okresie, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku polskiego lekarza, tracą uprawnienia zawodowe” – wyjaśniał Niedzielski.

Warto przypomnieć, że tryb uproszczony wprowadziły dwie ustawy: 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych oraz ustawa z 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19.

Według ich zapisów osoby zainteresowane możliwością wykonywania zawodu lekarza w Polsce nie będą musiały nostryfikować dyplomów, odbyć stażu podyplomowego lub ubiegać się o uznanie stażu ani składać egzaminu LEK/LDEK. Nie będzie potrzebny, jak dotąd, egzamin z języka polskiego, wystarczy złożenie oświadczenia o jego wystarczającej znajomości.

Przeciwnikami takiego rozwiązania była Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). Ich zdaniem tryb uproszczony nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji i wiedzy osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim.