IKP nie jest popularnym rozwiązaniem

Fundacja MY PACJENCI w ramach ogólnopolskiego reprezentatywnego badania zapytała Polaków o korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) aktywowane ma jedynie 12,5% respondentów, 87,5% – nie.

Odsetek wskazań pozytywnych maleje wraz z wiekiem – jedynie 9,5% osób powyżej 50 roku życia korzysta z IKP, w odniesieniu do osób powyżej 60 roku życia wynosi on 8,8%.

W świetle tych danych Fundacja podnosi pytanie o zasadność wdrażania takich rozwiązań jak konieczność wyrażenia zgody przez seniora poprzez IKP na to, by lekarz specjalista mógł wypisać mu leki z na tzw. receptę S.

„Fundacja MY PACJENCI, przy wsparciu innych organizacji i wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta zabiegała przez wiele miesięcy o to, by lekarze specjaliści mogli wypisywać seniorom leki z listy 75 plus. Wprowadzona konieczność wyrażenia na to zgody przez IKP jest dodatkową trudnością i w wielu przypadkach nie do pokonania. Wyniki naszego badania wskazują na marginalne wykorzystanie IKP przez osoby w wieku 50 plus. Trudno zrozumieć, czemu mają służyć takie rozwiązania. Na pewno nie służą one pacjentom w i tak już utrudnionych warunkach dostępności do lekarzy i leczenia w dobie pandemii” – komentuje Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji.

Z kolei dr Aneta Sieradzka (Uniwersytet Gdański, Sieradzka&Partners) podkreśla, że „pacjenci nie mają obowiązku korzystania z internetowych kont pacjenta. Ponadto, część pacjentów jest wykluczona cyfrowo bo nie jest to powszechną praktyką, że każdy senior ma w domu komputer z internetem czy smartfona, którego sam sprawnie obsługuje. Niektórzy mieszają sami, nie mając wsparcia bliskich. Kolejna grupa pacjentów to ci, którzy mogą nie mieć zaufania do bezpieczeństwa internetowych portali i tego aby ich dane o zdrowiu były dostępne w sieci, z ryzykiem wycieku co rodzi liczne negatywne konsekwencje dla pacjenta. Cyfryzacja ma być korzystną alternatywą dla pacjenta i nie może dyskryminować tych pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą z niej korzystać”.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 respondentów.