MedApp miał wstępnie 2,07 mln zł zysku netto w 2020 r.

MedApp wypracował 2,07 mln zł zysku netto oraz zysk EBITDA na poziomie 2,59 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 308% i 271% w skali roku, wynika z szacunkowych danych. W 2021 r. spółka planuje m.in. przenieść notowania na rynek podstawowy GPW, zwiększać skalę działalności i wyników finansowych rozszerzając jednocześnie dystrybucję produktów na terenie Europy oraz przygotowując się do uzyskania certyfikacji FDA w USA.

Wyniki finansowe MedApp za 2020 rok były następujące: przychody ze sprzedaży na poziomie 6,04 mln zł, względem 3,23 mln zł w 2019 r. (+187% r/r); EBITDA na poziomie 2,59 mln zł (w tym: amortyzacja 525 tys. zł) względem 0,96 mln zł (w tym: amortyzacja 409 tys. zł) (+271%); EBIT na poziomie 2,07 mln zł, względem 0,55 mln zł w 2019 r. (+377%) oraz zysk netto na poziomie 2,07 mln zł, względem 0,67 mln zł (+308%), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Miniony rok był niezwykle wymagającym okresem. Pandemia zmusiła cały sektor medyczny do przyspieszenia transformacji cyfrowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku główny nacisk położyliśmy na szybkie wyposażenie lekarzy w zaawansowane narzędzia wspierające ich w codziennej pracy. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się usługi naszej cyfrowej medycyny, pozwalające na zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, ale także rozwiązania wspomagające diagnostykę obrazową, które pomagają w planowaniu i przeprowadzaniu zabiegów medycznych w obszarach kardiologii, onkologii czy ortopedii”- powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie

Jak podkreślił, był to jednak najlepszy okres w dotychczasowej historii spółki.

„Z jeszcze większą energią wchodzimy w Nowy Rok, tak aby w 2021 r. i latach następnych wyniki te móc jeszcze stale poprawiać, a także dokonywać dalszego rozwoju naszych innowacyjnych produktów” – powiedział prezes.

Spółka w sposób znaczący rozwinęła sprzedaż w kraju w ub.roku, a w 2021 roku planuje rozszerzyć ją dalej na inne rynki europejskie.

W styczniu b.r. MedApp podpisał umowę z Insight Direct (UK) Ltd ramach których Insight Direct Ltd będzie dystrybuował na Wyspach Brytyjskich technologie obrazowania holograficznego 3D CarnaLife Holo, stosowane przy zabiegach kardiologicznych, onkologicznych i ortopedycznych. Dodatkowo przedmiotem umowy jest również rozwiązanie SurgeonEye mające zastosowanie w szkoleniu personelu medycznego w oparciu o podobną technologię obrazowania 3D.

„Widzimy coraz większe zainteresowanie technologią autorstwa MedAppu poza granicami Polski. Już dziś nasze innowacje wykorzystywane są w trakcie zabiegów realizowanych w najbardziej renomowanych klinikach w Europie, a współpraca z Insight Direct (UK) Ltd jest odpowiedzią na rosnący popyt związany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii obrazowania 3D w medycynie. Cieszymy się na bliską współpracę i wierzymy, że będzie ona jednym z elementów, który pozwoli nam jeszcze szybciej się rozwijać.” – powiedział prezes.

Jak wskazał, spółka obecnie przygotowuje się do certyfikacji FDA z myślą o wejściu na rynek amerykański. W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o certyfikację FDA, firma rozważa także utworzenie spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych.

W 2021 r. MedApp planuje także uruchomienie spółki dedykowanej rozwojowi działalności w regionie DACH – tj. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Plany na bieżący rok zakładają również przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW.

„Wierzymy w sukces oferty, a pozyskane z emisji środki planujemy przeznaczyć na przyspieszenie naszego rozwoju. Jednocześnie sukcesywnie poszerzamy funkcjonalności naszych produktów odpowiadających na wyzwania związane przede wszystkim z chorobami cywilizacyjnymi. Poszukujemy także nowych obszarów, czego przykładem jest oferowana od grudnia interaktywna aplikacja SurgeonEye. Wykorzystuje ona trójwymiarowe modele holograficzne do nauki czy prowadzenia zajęć dydaktycznych. Tym samym stawiamy pierwsze kroki w obszarze EduTechu, który ze względu na zmianę modeli nauczania, tak jak branża MedTech, rozwijał się w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie” – dodał prezes.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)