Pracodawcy apelują ws. Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Organizacje pracodawców zabrały głos ws. postępowania konkursowego na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. „Jest to urząd, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kraju. Niezwykle ważne jest, żeby osoba, która go piastuje spełniała najwyższe standardy” – podkreślają w liście otwartym
do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

„W ostatnich latach z niepokojem obserwowaliśmy swobodny przepływ osób pomiędzy organami inspekcji farmaceutycznej a organami samorządu aptekarskiego.
Taka sytuacja generuje konflikt interesów i ryzyko stronniczości, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zamykania aptek (m.in. wskutek stosowania przepisów ustawy „Apteka dla Aptekarza” do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie tej ustawy)” – czytamy w liście.

„Organy inspekcji coraz częściej cofały zezwolenia działającym aptekom stosując błędną wykładnię przepisów, i to pomimo ich jednoznacznego brzmienia i licznych interpretacji, w tym wykładni prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Wybór na ten urząd osoby wywodzącej się bezpośrednio ze środowisk bezpośrednio zainteresowanych określonymi rozstrzygnięciami w zakresie kształtu rynku aptek jest gwarancją kontynuacji linii zapoczątkowanej przez organy Inspekcji Farmaceutycznej w ostatnich latach, co w konsekwencji doprowadzi do dalszej zapaści na rynku aptecznym w Polsce, a w przyszłości narazić może skarb państwa na konieczność wpłaty wysokich odszkodowań na rzecz wywłaszczonych przedsiębiorców” – zaznaczają.

„Inspekcja farmaceutyczna jako główny organ nadzoru powinna się tymczasem cechować bezstronnością i szacunkiem dla przepisów prawa, w tym takich aktów jako ustawa – Prawo przedsiębiorców (stanowiąca trzon tzw. Konstytucji Biznesu). Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym – na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną. W imieniu przedsiębiorców i pracodawców apelujemy o dokonanie takiego wyboru” – kończą swój apel.

List podpisali: Anna Potocka-Domin, Wiceprezeska Business Centre Club; Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan; Marcin Piskorski, Prezes Zarządu
Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET; Marcin Nowacki, Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.