Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z największym ryzykiem poważnych powikłań po COVID-19

Nadwaga, pobyt w domu opieki oraz niższy poziom wykształcenia wykazują korelację z wyższą zachorowalnością na COVID-19 – takie wnioski wynikają z badania przeprowadzonego przez Diaverum – dostawcą usług w opiece nefrologicznej.

Firma przeprowadziła badanie obejmujące wiele krajów, w celu określenia czynników mających wpływ na zachorowalność oraz skutki COVID-19 u pacjentów przewlekle hemodializowanych.

Pandemia COVID-19 uderzyła szczególnie mocno w pacjentów z chorobami przewlekłymi. Na całym świecie prawie 3 miliony osób jest regularnie hemodializowanych, a wstępne doniesienia wskazują na szczególnie wysoką śmiertelność, występującą właśnie wśród tej grupy pacjentów.

Doktor Fernando Macário, Dyrektor ds. medycznych w Diaverum, powiedział: „Wyniki naszych badań wskazują, że pacjenci z przewlekłą chorobą nerek należą do grup narażonych na największe ryzyko poważnych powikłań i dlatego też powinni oni być traktowani absolutnie priorytetowo jeśli chodzi o działania prewencyjne w zakresie zapobiegania COVID-19, włączając w to jak najwcześniejsze zaszczepienie”.

Badanie obejmujące ponad 38000 pacjentów przewlekle hemodializowanych stanowi jedno z największych dotąd przeprowadzonych analiz międzynarodowych nad zachorowalnością na COVID-19 oraz komplikacjami u pacjentów poddanych dializoterapii.

Oto niektóre z kluczowych wniosków z tego badania:
starszy wiek pacjentów przewlekle hemodializowanych w połączeniu z leczeniem nadciśnienia tętniczego, przy wykorzystaniu antagonistów receptora angiotensyny II przewlekle hemodializowanych wiąże się z niższą zachorowalnością na COVID-19; natomiast nadwaga, pobyt w domu opieki oraz niższy poziom wykształcenia wykazują korelację z większą zachorowalnością;

znacząca śmiertelność wśród przewlekle hemodializowanych, chorujących na COVID-19, była związana ze starszym wiekiem, współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi, dłuższym okresem dializoterapii oraz z płcią męską; jednocześnie śmiertelność była mniejsza wśród pacjentów z przetokami tętniczo-żylnymi, niż w przypadku chorych hemodializowanych z innego rodzaju dostępem naczyniowym.

Doktor Mathias Haarhaus, Dyrektor ds. nauki i badań w Diaverum oraz koordynator badania, powiedział: „Nasza obecność w 22 krajach umożliwia nam zbadanie wpływu różnic społeczno-gospodarczych oraz kulturowych na przebieg choroby. Wykorzystując nasze zasoby oraz oceniając strategię prewencyjną naszej firmy, mamy nadzieję wnieść istotną klinicznie wiedzę naukową jako nasz wkład w światową walkę z pandemią”.

Pełne wyniki badania firmy Diaverum nad COVID-19: „Przewidywanie zagrożeń w zakresie zachorowalności oraz śmiertelności związanej z COVID-19 w dużej wielonarodowej grupie pacjentów przewlekle hemodializowanych: wpływ na zarządzanie pandemią w ośrodkach prowadzących zabiegi hemodializy” – zostały opublikowane w Clinical Kidney Journal, będącym oficjalnym organem Europejskiego Stowarzyszenia Nerki – Europejskiego Stowarzyszenia Dializ i Przeszczepów, oraz wiodącym czasopismem w dziedzinie nefrologii. Wyniki są także dostępne na globalnej witrynie internetowej firmy.

Nawiązując do prowadzonej na całym świecie kampanii szczepień przeciwko COVID-19 firma przygotowuje obecnie badanie obserwacyjne nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionek na COVID-19 u pacjentów poddawanych przewlekłej hemodializoterapii.