Pharmena ma umowę dot. do 4,55 mln zł pożyczki płynnościowej z PFR

Pharmena zawarła umowę pożyczki płynnościowej z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w kwocie do 4,55 mln zł, podała spółka.

„Umowa dotyczy udzielenia spółce przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie do 4,55 mln zł w ramach programu rządowego tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Termin spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki to 31 grudnia 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Pożyczka może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

• regulowania zobowiązań handlowych spółki;

• regulowania przez spółkę wynagrodzeń wobec pracowników spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których spółka jest głównym kontrahentem;

• zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu bądź świadczeniu usługi w ramach zwykłej działalności operacyjnej spółki; oraz

• regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków spółki, wymieniono w materiale.

„Marża w pierwszym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,25%. Marża w drugim i trzecim roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,75%. Marża w czwartym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 2,75%” – czytamy dalej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)