Prezydent powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia

Prezydent powołał Radę do spraw Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju. „Wielkim wyzwaniem jest pokonanie pandemii COVID-19, co możliwe będzie przede wszystkim poprzez realizację Narodowego Programu Szczepień. Na pewno to będzie istotny punkt prac rady przez najbliższy czas. Ale liczę na to, że wkrótce pokonamy pandemię i będziemy mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem innych obszarów ochrony zdrowia w Polsce” – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Główne zadania rady to:

analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia,
tworzenie forum debaty,
przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieraniem działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej,
promowanie postaw prozdrowotnych.

W skład rady powołani zostali:

prof. Piotr Czauderna – Przewodniczący Rady
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Grażyna Ignaczak-Bandych
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Marek Balicki
Były Minister Zdrowia
prof. dr hab. Maciej Banach
Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Sabina Bigos-Jaworowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Przedstawiciel Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
dr Maciej Dercz
Dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Radca prawny „Maximus”, Kancelaria Radcy Prawnego
Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Geriatra, pracuje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
Maria Ochman
Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
dr Aurelia Ostrowska
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON
dr hab. Jarosław Pinkas
Były sekretarz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny
prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
Dyrektor ds. Medycznych
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
prof. dr hab. Piotr Radziszewski
Ekspert z zakresu uroonkologii, neurourologii i zdrowego starzenia się mężczyzn. Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Marek Styczkiewicz
Konsultant wojewódzki podkarpacki w dziedzinie kardiologii
Michał Sutkowski
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
dr hab. Jan Szczegielniak
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
prof. dr hab. Jerzy Walecki
Kierownik Zakładu Radiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA
Krystyna Wechmann
Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki

W innym terminie akty powołania otrzymają:

dr Konrad Dziobek
Doradca Prezydenta RP
lekarz specjalista ginekologii i położnictwa
Dyrektor Generalny firmy Hipokrates
prof. dr Waldemar Priebe
Pracuje w MD Anderson Cancer Center, Houston, USA
prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów