Coraz mniej osób chce się szczepić przeciw COVID-19. Największe zaufanie budzi preparat Pfizera

W czasie trzeciej fali pandemii prawie 52% Polaków chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. Deklarują to głównie seniorzy, mieszkańcy dużych miast i osoby z wyższym wykształceniem. Z kolei największa niechęć występuje w grupie wiekowej 30-39 lat, na wsiach i wśród absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Szczególnym zaufaniem rodaków cieszy się preparat Pfizera. Dalej w rankingu jest Johnson & Johnson, Moderna i AstraZeneca. Dla ponad 15% badanych nie ma znaczenia, którą szczepionkę by przyjęło. Natomiast przeszło 29% nie wyrobiło sobie jeszcze opinii w tym zakresie.

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland, obecnie 51,6% Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19. Przeciwnego zdania jest 30,5%. Natomiast 14,3% nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

„Coraz mniej osób chce się zaszczepić. W styczniu br. niektóre sondaże pokazywały, że blisko 70% Polaków było chętnych, a w lutym – ok. 55%. Teraz mamy nieco ponad 50%. To wskazuje na tendencję spadkową. Natomiast odsetek osób niezdecydowanych utrzymuje się raczej na niezmiennym poziomie, biorąc pod uwagę wyniki różnych pracowni badawczych” – komentuje Krzysztof Zych z UCE RESEARCH.

Najwięcej chętnych do szczepienia jest w grupie powyżej 60. roku życia. Na drugim miejscu są Polacy mający 40-49 lat, a na trzecim – rodacy w wieku 50-59 lat. Najbardziej chcą się zaszczepić ludzie żyjący w miastach, które liczą ponad 500 tys. mieszkańców. Za nimi są ankietowani zamieszkali w ośrodkach mających od 100 tys. do 200 tys. ludności. Głównie są to osoby z wyższym lub ze średnim wykształceniem.

Wśród tych, którzy nie chcą się zaszczepić, przeważają Polacy w wieku 30-39 lat. Najwięcej niechętnych osób mieszka na wsiach, a także w miastach liczących od 200 tys. do 500 tys. ludności. Głównie są to rodacy z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Ponadto badanie pokazuje, że gdyby była możliwość wyboru, to najwięcej chętnych przyjęłoby szczepionkę koncernu Pfizer – 29,5%. Następnie respondenci wskazują preparat Johnson & Johnson – 11,3%, a potem – firmy Moderna – 8,8%. Dalej w rankingu jest AstraZeneca – 3,4%, a także Sputnik V – 1,9%. Środek chińskiej produkcji chciałby przyjąć tylko 1% ankietowanych. Dla 15,1% nie ma żadnego znaczenia, który byłby to preparat. 29,1% jest niezdecydowanych.

Warto dodać, że szczepionka Pfizera jest najpopularniejsza wśród najstarszych Polaków, którzy mieszkają w miastach mających od 200 tys. do 500 tys. ludności i mają wyższe wykształcenie. Johnson & Johnson wzbudza szczególne zaufanie u osób będących w wieku co najmniej 60 lat, pochodzących z największych polskich miast i posiadających zasadnicze wykształcenie. Wyrób firmy Moderna ma najwięcej zwolenników w grupie wiekowej 20-29 lat, w ośrodkach miejskich liczących od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców i wśród osób z wyższym lub ze średnim wykształceniem.

Natomiast szczepionka firmy AstraZeneca jest najbardziej popularna w grupie wiekowej 18-29 lat i wśród mieszkańców miejscowości liczących do 50 tys. ludności. Ufają jej głównie osoby z wykształceniem zasadniczym, podstawowym oraz gimnazjalnym.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-14.03.2021 r. metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Gazety Wyborczej na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.