Neuca planuje 100 mln zł wydatków na akwizycje w 2021 r.

Neuca planuje wydatki na akwizycje rzędu 100 mln zł w 2021 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

„W roku 2020 wartość naszych wydatków inwestycyjnych to było blisko 160 mln zł, z czego 2/3 dotyczyło wydatków akwizycyjnych. Myślę, że wydatki akwizycyjne, które planujemy na ten rok będą na zbliżonym poziomie w kwocie rzędu 100 mln zł. Nadal przyglądamy się wszystkim okazjom rynkowym, głównie w obszarze pacjenta, natomiast poza transakcją, która oczekuje na zgodę KNF i UOKiK – mam tu na myśli oczywiście nabycie większościowego pakietu udziałów w TU Zdrowie – nie zdradzamy na ten moment konkretnych targetów inwestycyjnych” – powiedział Dzik podczas konferencji online.

Spółka podała dziś, że planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe na poziomie ok. 60 mln zł w 2021 roku. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na innowacyjne projekty, zapewniające poprawę efektywności działania. Jednym z nich jest rozwiązanie bazujące na technologiach z obszaru sztucznej inteligencji (AI), które istotnie podniesie jakość procesów logistycznych – zapewni automatyczną kontrolę każdej paczki opuszczającej magazyn.

Grupa Neuca w 2021 roku planuje inwestować również w informatyzacje obszaru badań klinicznych, program zarządzania danymi oraz dalszą aktualizacje systemu call center.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)