Neuca oczekuje wzrostu rynku o 1-3% w br., wyników co najmniej podobnych r/r

Neuca spodziewa się, że dynamika rynku hurtu aptecznego na koniec I kwartału br. będzie ujemna i sięgnie ok. minus 15% r/r, jednak w całym roku oczekuje wzrostu rynku o 1-3%, poinformował prezes Piotr Sucharski. W 2021 roku można spodziewać się co najmniej takich wyników jak w roku poprzednim, uważa wiceprezes Grzegorz Dzik.

„Koniec ubiegłego roku i początek tego to były miesiące z ujemną dynamiką – w tym pierwsze dwa miesiące – pomimo, że wysokie, sezonowe miesiące – to jednak dynamika była wyraźnie ujemna w granicach minus 10%, a marzec będzie jeszcze trudniejszy, bo w ubiegłym roku była bardzo wysoka baza. Natomiast sprzedaż sezonowa w marcu jest taka, jak w ubiegłych latach i pomimo tego, spodziewamy się dynamiki na koniec kwartału na poziomie minus 15%, co nie przeszkadza nam prognozować, że rynek się ustabilizuje i do końca roku – potwierdzamy nasze prognozy dotyczące dynamiki w widełkach 1 do 3%” – powiedział Sucharski podczas konferencji online.

„Sytuacja pandemiczna cały czas mocno na nas wpływa. Cała nadzieja we wzroście liczby szczepień, którego spodziewamy się od drugiego kwartału. Jeśli powiodą się plany istotnego zwiększenie liczby szczepień, to wtedy również bardziej prawdopodobne będą nasze prognozy dotyczące rynku” – zaznaczył

Wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 32,1 mld zł na koniec grudnia 2020 roku, co oznacza wzrost o 0,7% w skali roku. Rok wcześniej wzrost ten wynosił 4,9%. W samym IV kw. wartość rynku wyniosła 8,11 mld zł i była wyższa o 2% r/r.

Sucharski zaznaczył, że 0,7-proc. wzrost wartości rynku w 2020 roku nie jest złym wynikiem, biorąc pod uwagę otoczenie pandemiczne.

„Zdarzały się miesiące i kwartały z minus 20-proc. dynamiką, przy rynku wartości 32 mld zł to 0,7% to jest ponad 200 mln zł, czyli nie tak mało. Ważne, że udało się rok zakończyć dodatnią dynamiką i tak na to patrzymy, bo nie musiało się tak stać. Rynek ustabilizował się w II połowie roku i zaczął rosnąć. Oczywiście, kolejne fale epidemii ten zwykły sezonowy wzrost powstrzymały i ten wzrost jest na poziomie dużo niższym niż w latach sprzed epidemii. Ale spodziewamy się, że ten rynek wróci do normalności” – zaznaczył prezes.

Dodał, że na tym tle spółka pod koniec ub. roku doszła do rekordowych udziałów rynkowych.

Grupa Neuca osiągnęła w IV kwartale 32,1% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 2,2 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały w okresie październik-grudzień 2020 roku wyniosły 36,8% vs 33,2% rok wcześniej.

„Koło zamachowe jest uruchomione i cały czas działa. Ten rok zaczynamy na poziomach rekordowych i tutaj się nic nie zmieni. Będziemy cały czas budować naszą pozycję rynkową i zapraszać kolejnych klientów do naszych programów. Spodziewamy się wzrostu udziału naszych klientów w tych programach, bo są one bardzo atrakcyjne i mamy dowody na to, że poprawiają sytuację finansową klientów i uczestników. Stąd jesteśmy spokojni, że w sposób organiczny będziemy swoje udziały w roku 2021 i kolejnych budować” – podkreślił prezes.

„Nie spodziewamy się spadku dynamiki przystąpień do programów partnerskich” – dodał.

Neuca podała, że w najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec grudnia ubiegłego roku uczestniczyły 2 842 apteki, czyli o 24,9% więcej niż przed rokiem (niemal 33% aptek niezależnych działających w Polsce).

W obszarze biznesów pacjenckich Neuca rozwijała międzynarodową ekspansję Pratii (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Neuca) na rynku badań klinicznych. Obecnie Pratia zarządza ponad 90 dedykowanymi i szpitalnymi ośrodkami badawczymi w sześciu krajach (Polska, Ukraina, Niemcy, Hiszpania, Czechy i Bułgaria). Ta niezależna sieć ośrodków badawczych w Europie prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie.

W styczniu br. Neuca podpisała umowę na warunkowe przejęcie większościowych udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Zdrowie S.A, operującym na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

„Połączenie sił i zasobów obu firm pozwoli Neuca oferować usługi większej grupie pacjentów i dodatkowo wzmocnić ofertę” – zaznaczył prezes.

Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna wypracowały w 2020 roku przychody na poziomie 186,1 mln zł, o 16,9% wyższe w skali roku.

Prezes zapowiedział dalszy rozwój segmentu marek własnych w br.

„Ten biznes jest z każdym rokiem lepszy i na pewno rok 2020 był bardzo dobry dla spółki i grupy Synoptis, dla marek własnych w grupie Neuca. Zbydowaliśmy jeszcze wyższe kompetencje, zweryfikowaliśmy nasz portfel, przygotowaliśmy się do kolejnego skoku jeśli chodzi budowę tego portfela, profesjonalizm. Należy spodziewać się kolejnych wzrostów tego biznesu w tym roku” – powiedział Sucharski.

Grupa w 2020 roku odnotowała najwyższy w historii działalności zysk netto bez zdarzeń jednorazowych 154,3 mln zł (28,7% wobec 2019 roku i ponad 60% wobec 2018 roku). W samym IV kwartale grupa wypracowała 27,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku.

„Chcemy, żeby z roku na rok rosła nasza sprzedaż i nasze zyski, ale to, co najważniejsze – aby rosła satysfakcja naszych klientów i zaufanie do nas i dzięki temu rosły udziały rynkowe” – powiedział Sucharski.

Jak podkreślił wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik, rok 2020 był także „absolutnie wyjątkowy” na wszystkich poziomach rentowności.

„Na poziomie operacyjnym nasza marża procentowa w skali całej grupy urosła do poziomu 2,3% i to był ponad 35-proc. wzrost r/r tej marży. Oczywiście, jest to zasługą naszej pracy na poziomie marży brutto, gdzie poprawiamy naszą rentowność – rok do roku ona wzrosła o 0,5 pkt. proc. r/r Rosnąca skala działalności umożliwia nam poprawę efektywności na poziomie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Tam rok do roku udało nam się poprawić efektywność o 0,2 pkt. proc.” – powiedział Dzik.

Wskazał, że w bieżącym roku wiele będzie zależało od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna.

„Nadal nasze wysiłki dotyczące poprawy zarówno na poziomie marży brutto, jak i prace nad efektywnością kosztową będziemy kontynuowali tak, że można spodziewać się co najmniej tak dobrych wyników jak miało to miejsce w roku 2020” – powiedział Dzik.

Rentowność brutto wyniosła 10,58% w IV kw. 2020 r. wobec 10,16% rok wcześniej. W całym roku rentowność brutto wyniosła 10,6% wobec 10,09% rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)