Neuca planuje inwestycje na poziomie ok. 60 mln zł w 2021 roku

Grupa Neuca planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe na poziomie ok. 60 mln zł w 2021 roku, podała spółka.

„Sytuacja płynnościowa Grupy Neuca jest bardzo dobra. Grupa realizuje wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które pozwalają na realizację inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych (w tym akwizycji). W 2021 roku Grupa Neuca planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe na poziomie ok. 60 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Grupa Neuca w najbliższym czasie nie planuje dalszego rozwoju sieci magazynowej, natomiast pracuje nad innowacyjnymi projektami, zapewniającymi poprawę efektywności działania. Jednym z nich jest rozwiązanie bazujące na technologiach z obszaru sztucznej inteligencji (AI), które istotnie podniesie jakość procesów logistycznych − zapewni automatyczną kontrolę każdej paczki opuszczającej magazyn. Grupa Neuca w 2021 roku planuje inwestować również w informatyzacje obszaru badań klinicznych, program zarządzania danymi oraz dalszą aktualizacje systemu call center” – czytamy dalej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)