Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przedłużeniu lockdownu w woj. warmińsko-mazurskim do 20 marca (jedynym wyjątkiem jest zastosowanie nauczania hybrydowego klas I–III zamiast zdalnego) i wprowadzeniu go w woj. pomorskim (od 13 do 20 marca). O pozostałych województwach rząd będzie decydował w trybie tygodniowym.
–W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, że przekaże bezpłatnie 5,7 mln maseczek mieszkańcom woj. warmińsko-mazurskiego i 9,3 mln mieszkańcom woj. pomorskiego. Okazało się jednak, że maseczki pod koniec lutego straciły sześciomiesięczny termin przydatności. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapewnia, że wymieni przeterminowane produkty.

Gazeta Wyborcza
–Z danych resortu zdrowia wynika, że w piątek odnotowano 15 829 nowych przypadków koronawirusa, a w sobotę – 14 857, czyli o niemal 2,5 tys. zakażeń więcej niż w sobotę tydzień wcześniej.

Dziennik Gazeta Prawna
–Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do końca marca przedstawione zostaną założenia reformy właścicielskiej szpitali. Rozważane są trzy scenariusze: całościowe przejęcie szpitali od samorządów, wejście w spółki z samorządami i zastosowanie zarządu komisarycznego.
–Resort zdrowia rozważa taką zmianę przepisów, aby to szef Ministerstwa Zdrowia decydował o tym, czy dany lekarz spoza krajów Unii Europejskiej będzie mógł pracować w Polsce. To reakcja na opór Naczelnej Rady Lekarskiej, która – mimo rozwiązań prawnych pozwalających medykom spoza UE na pracę w Polsce – nie wydaje im prawa do wykonywania zawodu.
–W nowym rozporządzeniu w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w POZ znalazł się zapis, że dzieci do lat 6 będą co do zasady badane przez lekarza rodzinnego w bezpośrednim kontakcie, reguła ta nie będzie jednak – co planowano pierwotnie – obowiązywała w przypadku seniorów.