Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 44,19 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co oznacza 10 zł dywidendy na akcję, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia.

Dzień dywidendy został ustalony na 11 maja, a termin wypłaty dywidendy na 25 maja 2021 r.

Liczba akcji objętych dywidendą to 4 419 262 sztuki.

Neuca miała 133,27 mln zł jednostkowego zysk netto w 2020 r. wobec 72,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Neuca wypłaciła w maju 2020 r. dywidendę z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcje, czyli o 17% więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy spółka przeznaczyła kwotę 37,1 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)