Graliński, AmCham: za dużo nieprzemyślanych przepisów w ochronie zdrowia? (wideo)

Ostatnie dwa lata pokazały, że tempo legislacji związanej z ochroną zdrowia jest zbyt duże a dialog zbyt krótki. Często legislacja nie uwzględnia głosu środowiska medycznego i wymaga zmian, ponieważ nie została przemyślana – ocenił Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham w rozmowie z ISBnews.TV.

Graliński zwrócił uwagę, że przygotowanie aktów prawnych to nie jest konkurencja pt. „kto więcej wyda aktów prawnych”. – Myślę, że środowisko, które wymaga regulacji powinno być na tyle zrozumiałe, żeby aktów prawnych było jak najmniej i nie wymagały dodatkowej interpretacji” – powiedział Graliński.

– Czy potrzeba aż tak dużo aktów prawnych? Może potrzeba mniej, ale lepszej jakości? – zastanawiał się ekspert AmCham.

Podkreślił, że epidemia, której jesteśmy świadkami, wymusza na na organizatorach ochrony zdrowia działania obejmujące opieką te grupy, które są szczególnie narażone na jej konsekwencje. A są nimi nie tylko chorzy na COVID-19.

– Mówimy o całej grupie osób cierpiących na choroby przewlekłe, które powinny mieć dostęp do systemu ochrony zdrowia w taki sposób żeby kontynuować leczenie bez zakłóceń, wyłapywać wszelkie zagrożenia zmieniające jego stan zdrowia w danym momencie. Ta sytuacja jest bez precedensu i ona oddziałuje na cały system: na szpitalnictwo, na lecznictwo ambulatoryjne a pacjent gdzie się po drodze gubi. Hasło #zostanwdomu jest prawdziwe do pewnego momentu. Faktycznie głównym czynnikiem rozszerzania się chorób zakaźnych jest kontakt i ograniczanie tego kontaktu jest logiczną konsekwencją, ale z drugiej strony zamknięcie pacjenta w domu ogranicza mu dostęp do systemu ochrony zdrowia. Trzeba umieć wyważyć złote optimum – powiedział Graliński.

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom. Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.

Więcej materiałów wideo na ISBnews.tv

W analizowanym okresie (od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.) Ministerstwo Zdrowia przygotowało:

17 projektów ustaw, z czego do konsultacji trafiło zaledwie 8 z nich (z tego 2 na okres 14 dni i 6 na okres między 21 a 31 dni)
190 projektów rozporządzeń, z czego 134 było poddanych konsultacjom społecznym (średni czas konsultacji to 18,5 dnia)
Ponadto Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował 172 projekty zarządzeń.

Autorzy opracowania celowo nie dokonali porównań wyników tegorocznej analizy z wynikami pierwszej edycji raportu. Ewaluowany okres pokrywa się z początkiem pandemii SARS-CoV-2 – kiedy to znaczna część inicjatyw legislacyjnych musiała być wdrożona szybko, z pominięciem konsultacji społecznych.