KE chce przekazać 123 mln euro na badania nad wariantami koronawirusa

Komisja Europejska chce przekazać 123 mln euro z unijnego programu dot. badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na badania nad wariantami koronawirusa, poinformowała Komisja. Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 13 kwietnia, będzie je można składać do 6 maja.

„Komisja wystosowała nowe zaproszenia, które uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie metod leczenia i szczepionek poprzez organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w celu przyspieszenia prac nad obiecującymi terapiami i szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19” – czytamy w komunikacie.

Ma to umożliwić tworzenie dużych kohort i sieci współpracy w zakresie COVID-19 z krajami spoza Europy, umożliwić ich powiązania z inicjatywami europejskimi, a także ulepszenie infrastruktury niezbędnej do dzielenia się danymi, wiedzą fachową, zasobami badawczymi i usługami eksperckimi wśród badaczy i instytucji badawczych.

Nowe projekty – według założeń Komisji – mają przyczynić się do:

tworzenia nowych lub korzystania z istniejących dużych, wieloośrodkowych, regionalnych lub wielonarodowych kohort, obejmujących również kraje spoza Europy, by przyspieszyć rozwój wiedzy na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się wariantów.
kontynuowania opracowywania obiecujących produktów leczniczych i potencjalnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, które przeszły etap przedkliniczny badań klinicznych.
wsparcia infrastruktury badawczej, aby przyspieszyć wymianę danych i zapewnić szybką pomoc i wiedzę fachową, co ma ułatwić walkę z wariantami koronawirusa i przygotowanie się na wszelkie przyszłe epidemie.

Oczekuje się, że konsorcja wybrane w ramach zaproszenia będą współpracować z innymi podobnymi inicjatywami i projektami na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, aby zmaksymalizować synergię i komplementarność oraz uniknąć powielania wysiłków badawczych, podano także.

Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 13 kwietnia, a termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z przyjętymi przez KE zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

W lutym 2021 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła wprowadzenie europejskiego planu gotowości do obrony biologicznej – Inkubatora HERA, który ma na celu przygotowanie Europy na zwiększone zagrożenie związane z wariantami koronawirusa. Inkubator HERA ma stać się płaszczyzną współdziałania świata nauki, przemysłu i władz publicznych i pozwoli wykorzystać wszelkie dostępne zasoby, aby umożliwić Europie reagowanie na to wyzwanie.

UE zadeklarowała 1,4 mld euro na globalną reakcję na pandemię koronawirusa, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” – poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Zapowiedziane w ramach programu „Horyzont Europa” (następcy programu „Horyzont 2020”) zaproszenia do składania wniosków stanowią uzupełnienie wcześniejszych działań mających na celu walkę z koronawirusem. Wcześniejsze działania obejmowały m.in. wsparcie 18 projektów o wartości 48,2 mln euro na rozwój diagnostyki, leczenia, szczepionek i gotowości na wypadek epidemii; 8 projektów o wartości 117 mln euro na rozwój diagnostyki i leczenia w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych; 24 projekty o wartości 133,4 mln euro na zaspokojenie pilnych potrzeb i złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii; oraz inne środki.

(ISBnews)