Biomed-Lublin chce wyemitować do 3 mln akcji, które obejmie Ipopema Securities

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podjął decyzję o zmianie dotychczasowej struktury finansowania swoich projektów, tzn. zamiany pożyczek na kapitał, podała spółka. Biomed zawarł umowę inwestycyjną i o oferowanie z Ipopema Securities, w ramach której Ipopema obejmie do 3 mln akcji spółki.

Biomed poinformował o przystąpieniu do realizacji kolejnego etapu finansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej (Projekt CBR) oraz produkcji produktu leczniczego Onko BCG – leku na raka pęcherza moczowego. Jak zaznaczono, projekty te mają charakter strategicznych inwestycji i stanowią priorytet celów ekonomicznych spółki.

Realizacja kolejnego etapu ww. projektów związana jest z aktualizacją założeń ich finansowania.

Biomed podał dziś, że podpisał umowę inwestycyjną i o oferowanie z Ipopema Securities dotyczącą emisji do 3 000 000 akcji spółki w ramach kapitału docelowego.

Umowa zobowiązuje Ipopema Securities do emisji do 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego spółki oraz zobowiązuje Ipopemę do objęcia nowej emisji akcji. Jak podano, w celu realizacji swojego zobowiązania, Ipopema zamierza pożyczyć bezpośrednio lub poprzez wskazanie podmiotu, który pożyczy 3 000 000 akcji spółki od wybranych akcjonariuszy.

„Pożyczone akcje Ipooema […] zbędzie w sposób, który w ocenie Ipopema będzie optymalny celem zapewnienia najkorzystniejszej ceny sprzedaży przy zakładanej skali transakcji. Uzyskane ze sprzedaży akcji środki zostaną w całości przekazane spółce celem opłacenia akcji w ramach nowej emisji akcji” – czytamy dalej.

Objęte przez Ipopemę akcje zostaną zwrócone dotychczasowym akcjonariuszom spółki, którzy pożyczyli akcje, po uzyskaniu przez nie statusu akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego.

„Zarząd spółki zakłada, że wykonanie ww. umowy inwestycyjnej i o oferowanie powinno pozwolić spółce pozyskać środki w wysokości pozwalającej na zastąpienie wcześniej przewidzianego finansowania w formie pożyczek, finansowaniem w formie equity poprzez emisję akcji” – czytamy w komunikacie.

Nowa emisja akcji będzie realizowana wyłącznie na rzecz Ipopemy (lub podmiotu wskazanego przez spółkę) z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy.

„Zgodnie z intencją spółki, pozyskanie kapitału w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie doprowadzić ma do stosunkowo szybkiego pozyskania kapitału na realizację Projektu Zakładu Onko oraz Projektu CBR przy jednoczesnym osiągnięciu ceny nowej emisji akcji na poziomie rynkowym, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki” – podsumowano.

Biomed podał także, że przystąpił do rozmów związanych z pozyskaniem alternatywnych źródeł finansowania dłużnego od instytucji finansowych, do kwoty 40 mln zł. Spółka ocenia bowiem, że rozstrzygnięcie konkursów aplikacyjnych w odniesieniu do dotacji na Projekt Onko BCG zajmie kilka kolejnych miesięcy.

„Decyzja w tym zakresie związana jest z dużym zainteresowaniem rynku dotyczącym jak najszybszego zwiększenia możliwości produkcyjnych spółki w zakresie Onko BCG” – zaznaczono.

Jak podano, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, spółka dokona aktualizacji sposobów finansowania Projektu Onko BCG z punktu widzenia jego efektywności finansowej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)