Airway Medix miał 0,06 mln zł straty netto w I kw. 2021 r.

Airway Medix odnotował 0,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 0,17 mln zł wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,04 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2021 r. spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, osiągając w przekonaniu Zarządu kluczowe kamienie milowe, które znacznie przybliżyły spółkę do komercjalizacji posiadanego portfolio. Kluczowym osiągniętym w okresie raportowym kamieniem milowym było zakończenie prac nad technologią LMA i osiągnięcie etapu tzw. design freeze w lutym 2021 r. Powyższe oznacza, że możliwe jest przeniesienie produkcji LMA na skalę masową do podwykonawczej firmy produkcyjnej, lub partnera strategicznego” – czytamy w komunikacie.

W związku z zakończeniem procesu rozwoju LMA spółka na dzień publikacji niniejszego raportu w portfolio posiada 3 zaawansowane technologie: Oral Care – finalny produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaż w EU oraz USA; CPR – finalny produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaż w EU oraz USA; LMA – zakończone prace nad technologią, etap designe freeze W trakcie oraz po okresie bilansowym doszło do prezentacji pełnego portfolio spółki partnerom strategicznym, podano także.

Jak podkreślono, z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednie spotkania oraz prezentacje produktu w ośrodkach klinicznych są niemożliwe.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiciele spółki pozostają w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w USA oraz Europie, a główne cele, które zarząd stawia przed sobą w kolejnych miesiącach, to wdrożenie produktów na rynek amerykański, zatwierdzenie technologii LMA na rynku amerykańskim oraz doprowadzenie do komercjalizacji pełnego portfolio spółki” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,01 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)