Niedzielski: Polska przyspiesza w sprawie tzw. paszportów covidowych

Jak zapowiedział w rozmowie z Radiem ZET minister zdrowia, Adam Niedzielski, już 20 maja Polska chce podłączyć się do testowania systemu przygotowywanego przez Komisję Europejską (KE). „Mieliśmy deklarację z KE, że zaczniemy 25 maja, ale przyśpieszamy i będziemy chcieli 20 maja, czyli za kilka dni, podłączyć się do tego systemu, który został zaproponowany przez Komisję Europejską” – mówił minister.

Warto przypomnieć, że KE chce wdrożenia tzw. paszportu covidowego (cyfrowy zielony certyfikat), umożliwiających swobodną podróż po państwach unijnych i korzystanie z usług w całej Unii już w czerwcu. Aby tak się stało, wdrożenie techniczne musi przebiegać równolegle z procesem legislacyjnym. Kolejnym krokiem po stronie technicznej jest teraz utworzenie krajowej infrastruktury, wprowadzenie krajowych rozwiązań w zakresie wydawania, weryfikacji i przechowywania cyfrowych zielonych certyfikatów oraz utworzenie portalu UE.

Po fazie pilotażowej w maju portal UE powinien być gotowy od czerwca do podłączenia państw członkowskich. Znaczna liczba państw członkowskich wyraziła zainteresowanie udziałem w programie pilotażowym. Komisja zapewni również państwom członkowskim wsparcie techniczne i finansowe na potrzeby korzystania z portalu.