Eksperci: trzeba rozszerzyć funkcjonalność e-recepty

Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych rozszerzających funkcjonalność systemu e-recepty, może wesprzeć lekarza w procesie zarządzania chorobą. Pierwszym obszarem terapeutycznym, w którym mogłyby być zastosowane rozwiązania umożliwiające leczenie zgodnie z najnowszymi, międzynarodowymi standardami jest astma oskrzelowa.

Dodatkowa funkcjonalność ma polegać na dodaniu do systemu e-Recepty alertów, które w trakcie wizyty poinformują lekarza o ryzyku nadużywania przez pacjenta określonych grup leków (tzw. projekt „e-Recepta 2.0”). Zostaną one opracowane w oparciu o międzynarodowe zalecenia dotyczące bezpiecznych granic stosowania terapii w leczeniu astmy oskrzelowej.

Eksperci tworzący Koalicję na rzecz Leczenia Astmy uważają, że takie działania przełożą się na:

poprawę skuteczności leczenia astmy,
spadek hospitalizacji, absencji chorobowych, długotrwałej niezdolności do pracy,
obniżenie kosztów leczenia oraz opieki nad pacjentem.

„Cyfryzacja może być też narzędziem pomocnym lekarzowi w procesie podejmowania czy modyfikowania decyzji terapeutycznej. Przykładem jest system e-recepty, który w wielu krajach stał się technologią wspierającą proces podejmowania decyzji terapeutycznych i modyfikacji leczenia. Informacja zwrotna dostarczona lekarzowi nt. ilości wykupionych leków dla danego wskazania może znacząco podnieść skuteczność terapii, także poprzez edukację pacjentów, niestosujących się do zaleceń” – stwierdza dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

„E-recepta dla nas lekarzy jest bardzo cennym źródłem informacji, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, do jakich należy astma oskrzelowa. Dla każdego lekarza niezbędną informacją jest jakie ilości leków ratunkowych i w jakim czasie przyjmował pacjent, aby ocenić czy nie są one nadużywane oraz poprawić ocenę stopnia kontroli choroby. Jako lekarze mając dostęp do takiej wiedzy możemy pogłębić edukację, zmodyfikować schematy terapeutyczne, aby osiągnąć optymalizację leczenia” – dodaje dr hab. n. med. Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

„Projekt e-Recepta 2.0 to jest bardzo duże narzędzie wspierające lekarza w procesie zarządzania astmą oskrzelową. Dzięki niemu mamy kontrolę czy pacjent wykupuje leki, jak często zgłasza się po kolejne, jakie leki zażywa, w jakich dawkach. I jeżeli taką wiedzę połączymy z aktualnymi wytycznymi, o których poinformuje nas system e-Recepty – to mamy możliwość poprawy leczenia osób z astmą oskrzelową w Polsce” – stwierdza dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.

„Dzięki takim rozwiązaniom w bardzo krótkim czasie moglibyśmy osiągnąć bezprecedensowy przełom w systemowych aspektach leczenia pacjentów chorych na astmę. Bez rozwiązań cyfrowych, tj. informatycznego wspomagania decyzji lekarskiej, ten przełom nie jest możliwy do osiągnięcia. Będzie to skutkowało znaczną poprawą bezpieczeństwa chorego oraz ograniczeniem kosztów leczenia. Byłoby to wytyczenie też całkowicie nowych kierunków współpracy między stroną publiczną i klinicystami. Taka współpraca jest bardzo potrzebna” – stwierdza prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.